• 2017-12-31

    I den här studien av Ingela Holmström beskrivs situationen för döva barn med CI som går integrerat. Artikeln ”Så funkar det för döva barn med CI som går integrerat” publicerades av Dövas Tidning 2016 och är ett referat av en föreläsning med Ingela Holmström. Föreläsningen skedde under den internationella konferensen om döva barns språkutveckling 2016. 

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  • 2017-12-24

    I denna artikel gör Krister Schönström och Peter Hauser en jämförelse av dövundervisningen och dess utveckling i Sverige och USA. Artikeln ”Majoriteten döva barn går integrerat i skola i USA” publicerades av Dövas Tidning 2016 och är ett referat av en föreläsning med Krister Schönström och Peter Hauser. Föreläsningen skedde under den internationella konferensen om döva barns språkutveckling 2016.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -