• 2014-10-20

  Projektet presenterar bl.a. nytt material.

 • 2014-10-17

  Idag samlas Dövas Nordiska Råd hos SDR.

 • 2014-10-06

  World Federation of the Deaf har kongress den 28 juli-2 augusti 2015 i Turkiet.

 • 2014-10-03

  SDR vill uppmana den nya regeringen att gå från ord till handling och använda SDR:s kunskap i alla frågor som rör döva och teckenspråk.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -