• 2017-06-30

  SDR tillsammans med Sveriges Dövas Ungdomsförbund finns på plats under Almedalsveckan för att bedriva påverkansarbete med fokus på två frågor; Bra start i livet och utbildning för döva och hörselskadade.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-06-18

  Nu ryter Sveriges döva ifrån och menar att situationen för döva på arbetsmarknaden är alarmerande! Vi kräver att Åsa Regnér som är ansvarig minister för tolktjänsten, tillsammans med sina regeringskollegor, vidtar omedelbara åtgärder för att stoppa denna inhumanitet.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-06-02

  Det 3-åriga projektet avslutas den 15 juni. SDR kommer att driva arbetet vidare med att få tolk- och översättarutbildningen permanentad.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-03-16

  Varning för bluffdöva med falska insamlingslistor

  Falska insamlingar pågår över hela Sverige. Det är INTE SDR, någon dövförening eller annan seriös organisation som står bakom dessa insamlingar.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-05-22

  Pontus Degsell har börjat hos oss. Han ska arbeta som medlems- och ekonomiadministratör.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-05-11

  Regeringen har beslutat att alla som finns i närheten av ett krisområde ska få VMA genom sms. SDR har länge arbetat för denna fråga och anser att beslutet är efterlängtat och en viktig fråga om trygghet för döva och hörselskadade i samhället. 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -