• 2017-01-31

  SDR arrangerar kongress och konferens den 15-18 juni. Årets kongresstema 2017 är Teckenspråk – en hållbar framtid. I samband med kongressen arrangeras också konferens med temat Bra start i livet och föreläsning med Peter Hauser.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-04-21

  Vi har glädjen att presentera flera nya medarbetare på SDR i Stockholm och Leksand. I filmen presenterar de sig och berättar om vad de kommer att jobba med.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-04-11

  Med anledning av de allvarliga bristerna i informationen på teckenspråk under de omskakande dygnen efter terrorattentatet i fredags kräver tolv organisationer att ansvariga myndigheter och medier ser över sina rutiner för att inte exkludera döva och andra teckenspråkiga i krishantering och nyhetsrapportering i samband med kris.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-03-23

  Vi tror på alla människors lika och unika värde. Alla har rätt till delaktighet på lika villkor. Vår organisation erbjuder mötesplatser, sprider kunskap och driver på utvecklingen mot ett samhälle där teckenspråk har en självklar plats.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-03-16

  Varning för bluffdöva med falska insamlingslistor

  Falska insamlingar pågår över hela Sverige. Det är INTE SDR, någon dövförening eller annan seriös organisation som står bakom dessa insamlingar.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-04-05

  Spelutredningen pekar ut vägen framåt för spelmarknaden. De framlagda lagförslagen har delar som har störst påverkan på förutsättningarna för ett framtida starkt civilsamhälle. Bl.a. att ideella organisationer får fortsatt ensamrätt att anordna spel både fysiskt och digitalt.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-03-22

  Det 3-åriga projektet avslutas den 15 juni. Projektet har ansökt hos Myndigheten för Yrkeshögskolan för att få medel att driva yrkesutbildningen vidare, men tyvärr fått avslag två gånger. Arbetet fortsätter dock med att få utbildningen permanentad.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -