Vi kommer att lägga in en utförligare rapport här i augusti.

SDR satsar tillsammans med regionala och lokala föreningar samt förbund i årets valrörelse på att uppmärksamma vår mänskliga rättighet till svenskt teckenspråk. Framförallt när det gäller barns rätt till teckenspråk, rätt till teckenspråkstolkar i arbetslivet och rätten att till en säker och ändamålsenlig vård och omsorg på våra villkor.