• 2015-09-02

  Nu finns det ett samtalsstöd där du kan få stöd och hjälp för att bearbeta dina upplevelser. Föräldrar och vittnen kan få stöd, likaså personer som utsatt andra för kränkningar.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-10-09

  SDR har blivit beviljade stöd från Arvsfonden för en förstudie "Dövas Rätts Osäkerhet" som kommer att pågå under sex månader.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-10-09

  Svar senast den 22 oktober.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-10-09

  Nu har förbundsstyrelsen en reviderad ansvarsfördelning.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-09-17

  Sedan 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en form av diskriminering. Den nya lagstiftningen saknar dock praxis om stöd i skolan. DO har tre fall som rör döva och hörselskadade elever.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-09-17

  Nu är det klart att RGD/RGH:s verksamhet på Risbergska skolan flyttar till Rudbecksskolan hösten 2016.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-09-14

  SDR har blivit beviljade stöd från Arvsfonden för förstudien "Dövas Rätts Osäkerhet".

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-09-07

  Hon slutade hos oss den 31 augusti, då hon fått ett annat jobb. 

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-09-04

  Anna Edenås nekades plats på äldreboende för döva och dövblinda i Malmö. Men efter förvaltningsrättens beslut har Skurups kommun nu beviljat Anna en plats på äldreboendet. 

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-09-03

  SDR, HRF och FSDB kritiserar regeringen som hanterar tolkfrågan respektlöst.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -