Nya vindar genomför fokusseminarier i Örebro 10-12/10, Umeå 7-9/11 och Malmö 5-7/12.

Projektet presenterar sitt nya material i Örebro 10/10, Umeå 7/11 och Malmö 5/12.

Många döva och hörselskadade sätter sig under veckan i skolbänken och påbörjar en skolgång som inte är tillgänglig för dem eller inte motsvarar deras krav.

SDR satsar tillsammans med regionala och lokala föreningar samt förbund i årets valrörelse på att uppmärksamma vår mänskliga rättighet till svenskt teckenspråk. Filmen ovan är introduktion om SDR:s valplattform. Klicka på "Valplattform 2014: Teckenspråk – en mänsklig rättighet" för att se efterföljande avsnitt.