• 2015-02-26

  Förbundet bildades den 26 februari 1922.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-02-26

  För hörande barn till döva föräldrar den 8-12 juli vid Västanviks folkhögskola.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-02-26

  För döva föräldrar till barn med hörselnedsättning den 12-17 juli vid Västanviks folkhögskola.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-02-06

  Nya vindar har genomfört alla fokusseminarier. Arbetsgruppen har nu skickat ut ett förslagsunderlag på remiss till föreningarna och länsförbunden.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2014-06-26

  SDR tigger aldrig. Sprid gärna ut vårt flygblad.

 • 2015-02-03

  Fr.o.m. 1 februari 2015 kan man få VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) genom SMS utan att behöva registrera sig.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-01-19

  Moa Gärdenfors vikarierar för Tomas Lagergren som är föräldraledig.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-01-16

  Förbundsstyrelsen informerar om hur förbundet avser att fortsätta arbetet mot trakasserier och kränkningar.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -