Nu har SDR forskningspolitiskt program, där vi beskriver vilken forskning vi vill främja.

Åsa Henningsson är vikarie för Jenny Nilsson, som tagit tjänstledigt.

Nya vindar genomför fokusseminarier i Örebro 10-12/10, Umeå 7-9/11 och Malmö 5-7/12.

Projektet presenterar sitt nya material i Örebro 10/10, Umeå 7/11 och Malmö 5/12.

SDR satsar tillsammans med regionala och lokala föreningar samt förbund i årets valrörelse på att uppmärksamma vår mänskliga rättighet till svenskt teckenspråk. Filmen ovan är introduktion om SDR:s valplattform. Klicka på "Valplattform 2014: Teckenspråk – en mänsklig rättighet" för att se efterföljande avsnitt.