• 2018-02-13

  En manifestation som en protest mot regeringens förslag att ändra handikappersättningen hålls den 27 februari kl 10-12 på Mynttorget i Stockholm. Om du inte kan komma, kan du ändå göra en insats för vår rätt till handikappersättning genom att skriva på namninsamling.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-02-08

  Richard Sahlin fick inte tjänsten som lektor hos Södertörns högskola, trots att han ansågs vara den mest kvalificerade. Högskola valde att avbryta rekryteringsprocessen på grund av tolkkostnaderna som anställningen skulle kräva. 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-01-26

  Isabella vikarierar för Hanna Sejlitz som är på tjänstledighet.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-01-25

  Denny Bergerholm börjar hos oss den 1 februari. Han kommer närmast från Uppsala Läns Dövas Förening där han varit verksam som föreningskonsulent.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-03-16

  Varning för bluffdöva med falska insamlingslistor

  Falska insamlingar pågår över hela Sverige. Det är INTE SDR, någon dövförening eller annan seriös organisation som står bakom dessa insamlingar.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-12-31

  I den här studien av Ingela Holmström beskrivs situationen för döva barn med CI som går integrerat. Artikeln ”Så funkar det för döva barn med CI som går integrerat” publicerades av Dövas Tidning 2016 och är ett referat av en föreläsning med Ingela Holmström. Föreläsningen skedde under den internationella konferensen om döva barns språkutveckling 2016. 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-12-24

  I denna artikel gör Krister Schönström och Peter Hauser en jämförelse av dövundervisningen och dess utveckling i Sverige och USA. Artikeln ”Majoriteten döva barn går integrerat i skola i USA” publicerades av Dövas Tidning 2016 och är ett referat av en föreläsning med Krister Schönström och Peter Hauser. Föreläsningen skedde under den internationella konferensen om döva barns språkutveckling 2016.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -