Dövas Nordiska Råds möte

Idag samlas Dövas Nordiska Råd (DNR) hos SDR och Maria Montefusco från Nordiska rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder är inbjuden för att diskutera teckenspråkets ställning i Norden.

Andra frågor på agendan under DNR:s möte är diskussion om dövkultur, uppföljning efter Dövas Nordiska Kulturfestival i somras och Sveriges kommande värdskap för det nordiska familjelägret för döva föräldrar till döva barn.

DNR är de nordiska dövförbundens samarbetsorgan, som genom utbyte av kunskap och information arbetar för att främja teckenspråken och dövas kultur, och därmed säkra döva likvärda rättigheter och möjligheter med andra medborgare i Norden.

DNR:s möte

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-10-17
Uppdaterad: 2014-10-17