Rapport om tolktjänsten


Vad händer nu kring tolktjänsten?
Man har utgått ifrån tolktjänstutredningens betänkande när man gjorde en ytterligare utredning. Den utredningen gjorde ett förslag på vad en tredje utredning ska titta närmare på. Den tredje utredningen påbörjades för två månader sedan.

Vad gör SDR i frågan?
SDR ingår i arbetsgruppen tillsammans med utredaren, som heter Jonas Gumbel. Vi har träffar regelbundet och tar upp olika frågor t ex tolk i arbetslivet. Utredaren gör nu intervjuer för att få en bild av den problematik som finns. Vi vet att det finns problem kring vem som ska betala för tolkkostnaden utifrån olika perspektiv såsom t ex företag, arbetsplats, anställda.

Hur ser tidsplanen ut nu?
Utredaren ska titta på fem olika områden och vi kommer att träffas inom arbetsgruppen fram till maj nästa år. Då ska uppdraget vara avslutat och förslagen färdiga.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-11-19
Uppdaterad: 2014-12-10