VMA genom SMS


Från och med den 1 februari 2015 kan man få VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) genom SMS utan att behöva registrera sig. SDR blev en banbrytare i frågan efter en olycka vid Boforsverken i Karlskoga 1985. Ett läckage med 30 ton svavelsyra orsakade ett giftmoln över hela staden och all befolkning fick stanna inomhus. Förbundet uppmärksammade då att samhället saknade VMA-larm som var tillgängliga för döva och hörselskadade. SDR har haft ett flertal projekt sedan dess och haft möten med Alarmtjänstutredningen för att utveckla tillgängligheten.

- SDR anser att det är ett viktigt framsteg som medför en utökad trygghet för döva och hörselskadade vid situationer där allmänheten varnas, säger Hanna Sejlitz, förbundsordförande i SDR.

SMS skickas vid larm för exempelvis gasutsläpp, extrema väder, andra allvarliga olyckor eller krig till mobiltelefoner som är adressregistrerade inom det område som är utsatt. Det innebär dock att larmmeddelandet inte anpassas till var mobiltelefonen och personen befinner sig. För att möjliggöra en sådan positionering krävs en ändring i lagen om elektronisk kommunikation, vilket SOS Alarm lämnat in ansökan om hösten 2013. Lagändringen har inte ännu gått igenom men SDR följer upp frågan.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-02-03
Uppdaterad: 2015-03-02