SDR beredda ta ansvar för bildtelefoniförmedlingen

Pressmeddelande från SDR 2015-03-12

Post- och telestyrelsen väntas under våren att upphandla bildtelefonitjänsten och SDR tar ansvar genom att lämna anbud genom sitt bolag SDR Tecken AB.

Varje år förmedlas och tolkas drygt 130.000 samtal på teckenspråk genom förmedlingstjänsten bildtelefoni.net. Med den nationella tjänsten kan teckenspråkiga personer ringa telefonsamtal och använda sitt språk - teckenspråk - i kontakt med personer som inte kan teckenspråk. Tjänsten är mycket viktig för oss som är döva och teckenspråkiga utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Den används både privat och i yrkeslivet och är en förutsättning för en självständig vardag för många teckenspråkiga. Flera processer i olika domstolar har resulterat i ett konstaterande att ett landsting inte kan driva tjänsten som en del av sin verksamhet. Detta lämnar fältet öppet för olika aktörer att med varierande intressen att driva tjänsten. Efter många års oklarhet kring vem som fortsatt skall driva tjänsten tar nu SDR som representerar en stor användargrupp i Sverige ett ansvar för att tjänstens kvalitet och drift vidmakthålls. När Post- och telestyrelsen upphandlar tjänsten kommer SDR att lämna anbud genom sitt bolag SDR Tecken AB.

Förbundet anser att driva förmedlingstjänsten med ett vinstintresse skapar en konflikt med möjligheten att erbjuda verksamhet med kvalité för användarna. Därför är våra drivkrafter en organisationsöverskridande samsyn, ett fokus på kvalitén och den utökade samhällsnyttan som en rätt styrd tjänst kan bidra till. Andra positiva effekter är att förbundets närhet med användarna kommer att öka deras inflytande över tjänsten. De kulturella aspekterna tillsammans med en djupare förståelse för användargruppen bidrar till en mer användarvänlig tjänst. Förbundet har också varit med från början när tjänsten startade och utvecklades. Vidare kommer organisationen att anställa döva och hörselskadade teckenspråkiga personer för olika funktioner i arbetet med tjänsten. Vi tycker det är viktigt att personer med erfarenheter av tjänsten också ska driva den. Det är förenat med stora fördelar att engagera förbundet och vår unika kompetens när det handlar om en viktig tjänst för teckenspråkiga döva och hörselskadade.

SDR har genom sitt bolag SDR Tecken AB, därför samlat en bred koalition som står beredd att överta driften av tjänsten. Idag ingår drygt 90 teckenspråkstolkar i koalitionen, utöver administrativ och teknisk personal. Koalitionen ger privat- och landstingsanställda teckenspråkstolkar goda förutsättningar att utföra ett professionellt arbete. Studier och erfarenheter* från svenska fackförbund och internationella organisationer har visat att en variation av uppdrag är viktig för att teckenspråkstolkar ska utvecklas i sin yrkesroll. Vi har inlett dialog med svenska och utländska företag som levererar den teknik som behövs för tjänsten. Inom kort kommer en inbjudan gå ut till övriga aktörer som kan tänkas delta i koalitionen.

Kontakt
Hanna Sejlitz, förbundsordförande
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SMS: 072-321 11 32

Jenny Ek, kommunikationsansvarig
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SMS: 073-530 84 34

* Bland annat från Fackförbundet Vision. 2014 "Teckenspråkstolkars arbetssituation, rapport från ett älskat yrke" och Brenda Nicodemus & Laurie Swabey. 2011 "Advances in Interpreting Research, Inquiry in action".

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-03-12
Uppdaterad: 2015-04-08