Våra krav inför en eventuell flytt av Risbergska skolan

SDR har tillsammans med andra organisationer gjort en skrivelse med våra gemensamma krav inför en eventuell flytt av RGD/RGH:s verksamhet på Risbergska skolan.

Våra krav gäller tillgänglighet, kompetens och samråd med intresseorganisationerna. Skrivelsen (se nedan) har skickats till ledamöterna i programnämnden, Örebro kommun.

Våra krav inför en eventuell flytt av Risbergska skolan

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-05-01
Uppdaterad: 2015-06-01