Tre skolfall hos DO


Sedan 1 januari 2015 har Sverige en ny diskrimineringsform - bristande tillgänglighet. Den nya lagstiftningen saknar idag praxis om stöd i skolan. Enligt » Lärarnas nyheter har Diskrimineringsombudsmannen, DO, åtta fall som rör elever med funktionsnedsättning och deras rätt till stöd i skolan.

Tre av dem är anmälningar av döva och hörselskadade elever som diskriminerats. Ett av dem handlar om en gymnasielev som inte fick teckenspråkstolk på alla lektioner. Ett annat gäller en elev som inte fått stöd till hörselanpassning i sin skola. En elev gjorde en anmälan då hen blivit kränkt av vuxna på skolan efter att öppet kritiserat skolan för att ha diskriminerat skolans elever.

SDR kommer att följa dessa fall och se vilka resultat utredningarna leder till samt vilken praxis vi kan förvänta oss av den nya lagstiftningen.

Om du känner dig kränkt på grund av bristande tillgänglighet kan du göra en anmälan till DO.

» Mer om bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund och anmälan

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-09-17
Uppdaterad: 2015-10-12