Information om SDR:s omorganisation


Här presenterar jag vårt fortsatta arbete med SDR:s omorganisation sedan vår senaste information samt vilka förändringar det medför. Jag ger också information gällande de utannonserade tjänsterna vi haft: generalsekreterare, intressepolitisk strateg samt ekonomi- och personaladministratör.

Processen
I vår rekryteringsprocess har vi framför en snabb lösning prioriterat att få en långsiktigt bra lösning för förbundet. Under processen har vi haft nära samverkan med SDR:s fackklubb. Vi är medvetna om att processen tagit lång tid och det har även fackklubben framfört till oss, då det haft en större påverkan på organisationens arbete. Det har dock varit viktigt för oss att personerna ska uppfylla de krav som ställs i respektive tjänst samt är teckenspråkig samt har bred kunskap om döva, teckenspråk och dövas kultur.

Generalsekreterare
Vi förbundet har arbetat tillsammans med SDR:s fackklubb i processen och vi har gått igenom sökanden samt gjort intervjuer med de vi bedömt som lämpliga, utifrån ledarskap, intressepolitiska arbete, erfarenheter och utbildning.

Förbundet och fackklubben kom överens att inte rekrytera någon av de sökanden utan istället erbjuda vår förbundsordförande Hanna Sejlitz tjänsten som generalsekreterare. Det på grund av att vi har sett hennes kunskaper och färdigheter som ordförande sedan kongressen 2013 samt att hon har hanterat sitt uppdrag som tillförordnad kanslichef på ett bra sätt sedan vår kanslichef slutat i december 2015. Hanna har även en stor kännedom om framtida förändringar som förbundet kommer att ha i samband med Nya Vindar. Hanna har efter en betänketid tackat ja till tjänsten.

Det innebär att Hanna lämnar sin plats som förbundsordförande, och vi i förbundsstyrelsen vill tacka henne för hennes insatser och välstrukturerade arbete sedan kongressen 2013. Hanna kommer att göra en film där hon berättar om sin upplevelse från tiden som förbundsordförande och hennes vision och tankar kring den nya uppdraget.

Hanna påbörjar sin tjänst som generalsekreterare idag och jag tar över ordförandeskapet då jag valdes till vice förbundsordförande under kongressen 2013. Nu sker en övergångsperiod från mitt nuvarande arbete med målsättningen att jag är ordförande på heltid från och med 1 oktober.

Vi återkommer med information om styrelsens sammansättning och ansvarsområden.

Övriga tjänster
De två andra utannonserade tjänsterna är intressepolitisk strateg (tidigare sakkunnig) samt ekonom- och personaladministratör. Rekryteringen är klar och en närmare presentation av dem som fått tjänsterna kommer den 1 september. Vi har tidigare informerat om en tjänst på 50% som ekonomiassistent och vi har beslutat att avvakta med den.

Jag vill även meddela att vår administratör Ingela Jacobsson, som under våren haft tjänstledighet på grund av annat arbete, har sagt upp sig från sin tjänst hos förbundet. Vi vill tacka henne för hennes mångåriga insatser hos förbundet och återkommer med information om administratörstjänsten efter den 19 augusti.

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta oss.

Angående generalsekreterare och förbundsordförande
Henrik Sundqvist, förbundsordförande
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SMS: 073-530 72 07

Ni har även möjlighet att kontakta SDR:s valberedning genom Joakim Hagelin Adeby.
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Angående övriga tjänster
Hanna Sejlitz, generalsekreterare
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SMS: 072-321 11 32

Tack, och trevlig fortsättning på sommaren!

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2016-07-14
Uppdaterad: 2016-09-01