Projekt "Utbildning för döva tolkar och översättare" - Information 10


Den 15 juni avslutas projektet vilket innebär att vi är inne i slutfasen av detta tre-åriga projekt. Just nu ges den ett-åriga tolk- och översättarutbildningen för döva en andra gång och utbildningen kommer att ha sin sjunde utbildningsträff i början av april, i Umeå. Den avslutande träffen är den 17-19 maj i Leksand. Projektet har ansökt hos Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH, för att få medel att driva utbildningen vidare men tyvärr fått avslag två gånger. Avslag beror på att MYH har sina direktiv vilka utbildningsanordnare som ska få medel tilldelade och det är idag tolkutbildningar för hörande personer vilket har inneburit att det inte har funnits medel till projektets utbildning.

Avslagen har gjort att projektet nu har skickat en skrivelse till utbildningsdepartementet, socialdepartementet och justitiedepartementet för att påtala behovet av att en tolk- och översättarutbildning för döva permanentas. Projektet arbetar alltså vidare med att få yrkesutbildningen permanentad.

Vid nästa utbildningsomgång kommer utbildningen att vara två år eftersom det kommer att ingå praktik i utbildningen. Det innebär att antagningskraven kommer att förändras så att man inte behöver ha någon yrkeslivserfarenhet för att ansöka till utbildningen. Utbildningens upplägg är dock i princip detsamma vilket innebär att utbildningen ges på halvfart, på distans med ett visst antal träffar per år.

Om utbildningen kommer att starta så kommer det att ges information på olika platser och via olika kanaler, till exempel på SDR:s webbplats, på Facebook och troligtvis i Dövas Tidning också. Det kommer även att skickas e-post till de som har anmält sitt intresse av att gå utbildningen.

Om inte utbildningen blivit permanentad innan projektet avslutas så kommer SDR att driva arbetet vidare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Använd gärna vårt sökverktyg för att hitta tidigare information.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2017-03-22
Uppdaterad: 2017-04-05