Information om SDR:s omorganisation


SDR genomförde en stor omorganisation av kansliet i början på 2016. Nu lite efter ett år har många delar kommit på plats. Denna stora förändring som SDR genomgått har också varit en resa där saker uppstått som vi inte kunde förutse och räkna med då. Bland annat:

* Från 1 januari 2017 har SDR fått uppdraget att sköta stiftelsen Rikstolktjänst (RTT) som ordnar tolkar för förtroendevalda i riksorganisationer för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Detta samt andra omständigheter har gjort att vi behövt ändra tjänsterna inom ekonomiadministrationen.

* I arbetet med Nya vindar har förslag om stöd till föreningar kommit fram.

* Vi behöver göra en större satsning för att utveckla försäljningsverksamheten.

För att få en bra struktur och lösning för få de sista delarna på plats i vår kansliorganisation har förbundet i god dialog med fackklubben genomfört en mindre uppföljande omorganisation. Framförallt med fokus på administration av ekonomi och medlemsregister samt försäljningsverksamheten. Vi har också i arbetet beaktat styrelsens beslut att satsa på föreningssupport och revisorspool.

Den nya organisationen gäller från den 1 maj 2017 och konsekvenserna av denna förändring blir att:

* Tjänsterna som renodlade ordermottagare och packare i försäljningsverksamheten försvinner och istället går dessa arbetsuppgifter in i en kombination av tjänster.

* Huvuddelen av ekonomiadministrationen och administration av medlemsregistret flyttar till Stockholm

* Vi erbjuder ekonomiadministrationstjänster till andra näraliggande organisationer och till våra egna dövföreningar

* Den kommande revisorspoolen och arbetsgruppen för föreningssupport får en handläggare på kansliet

* De tjänster vi köper av SDUF (Rikstolktjänst) och Dalarnas dövas förening (medlemsregistret) sägs upp och vi sköter detta själva.

Kommande bemanning av ekonomi, medlemsregister och försäljning:

I Leksand kommer följande personer att jobba med försäljning och personaladministration:
* Lena Stoltz, Försäljningsansvarig
* Anne Hedlund, Säljadministratör och personaladministratör
* Christine Hasselkrantz, Ekonomiadministration (försäljning och annons) och ordermottagare/packare
* Juvas Åsa Andersson, Säljledare och ordermottagare/packare
* Marie Andersson Grop, Verksamhetsutvecklare och ordermottagare/packare

Omorganisationen innebär att Agneta Skagerstrand som har varit en mycket uppskattad medarbetare under många år slutar på förbundet. Vi vill ge ett stort tack för alla insatser hon gjort under dessa år. Hon kommer att vara saknad av både personal och medlemmar.

I Stockholm kommer följande personer att arbeta med ekonomiadministration:
* Rakel Burman, Ekonomikoordinator och kontaktperson för RTT
* Johanna Hjortman, Ekonomiadministratör (huvudansvar för bokföring och redovisning)

Vi har också en helt ny tjänst från mitten på maj som vi kallar Medlems- och ekonomiadministratör. Denna person ska arbeta med medlemsregister, ekonomiadministration för RTT och andra externa organisationer och handläggare för revisorspool och föreningssupport. Vi återkommer senare med en presentation av vem det är. Om du vill kontakta medlemsregistret framöver är det även i fortsättningen till mailadress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller SDR:s bildtelefon Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta generalsekreterare Hanna Sejlitz, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2017-05-05
Uppdaterad: 2017-06-02