Flytt

SDR:s Stockholmskontor flyttar från plan 5 till 6 (i samma fastighet) nu under veckan. Så under veckan och nästa vecka (t.o.m. 25 augusti) kan vi inte ta emot besök. Och våra svarsmöjligheter för e-post och bildtelefon blir begränsade.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2017-08-14
Uppdaterad: 2017-09-05