Program

Förbundsmöte 2018

Fredag 1 juni

17.00-18.00 Registrering

18.00-21.00 Välkomsttal av dövföreningen och förbundsordförande
- Frågestationer; SDR:s styrelse, personal och valberedning finns på plats för frågor

Lördag 2 juni

8.30-10.00 Västanvik folkhögskolas stämma (separat kallelse skickas från Västanvik folkhögskola)

10.00 Fikapaus

10.20 Förbundsmötet öppnas
- Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2017
- Verksamhetsplan och budget 2018
- Fyllnadsval

12.00 Lunch

13.00 Förbundets rapporter och frågor

Bland annat;
- Handlingsprogram 2018 till 2021
- GDPR
- Tolktjänsten
- Handikappersättning och vårdbidrag
- Likabehandlingsarbete
- Skolfrågor
- Ny utmärkelse i Alma Abrahamssons namn
- Dövas Dag 2019 & ev. 2020

15.00 Fikapaus

15.20 Tema: Val 2018
- Valsupport

18.00 Avslutning

19.00 Middag

Söndag 3 juni

8.30 Forum för erfarenhetsutbyten / diskussioner från föreningarna

10.00 Fikapaus

10.20 Forum för erfarenhetsutbyten / diskussioner från föreningarna
- Uttalande

12.30 Avslutning och därefter lunch innan hemresa

Med reservation för ändringar.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-04-27
Uppdaterad: 2018-04-27