Valberedningens förslag inför fyllnadsval

Förbundsmöte 2018


Presentation av Emelie Frost, Göteborg

Emelie FrostJag heter Emelie Frost, är 39 år, gift och trebarnsmor. Jag är uppväxt på Västkusten, där jag även bor idag med min familj. Jag har inte gått i dövskola under grundskoleåren, utan har gått integrerat med hörande. Därefter gick jag gymnasiet i Örebro.

Idag jobbar jag som kurator hos Västra Götalandsregionen. Jag tycker om att umgås med vänner, resa och vara med min familj, brukar även låna grannens hund Olle ibland.

Jag har de senaste åren blivit mer intresserad av sociala frågor samt vårdrelaterade frågor för döva/hörselskadade/dövblinda. Framför allt psykisk ohälsa, våld i nära relationer,kvinnojour. Tolkfrågor är viktigt för mig också - till exempel tolk i arbetslivet. Som idag är en het potatis för många yrkesverksamma i hela Sverige. Jag hoppas jag kan bidra med min kunskap och livserfarenheter till SDR:s arbete.


Presentation av Maths Pehrsson, Stockholm

Maths PehrssonJag heter Maths Pehrsson, är 39 år och född och boende i Stockholm. Har en grav dubbelsidig barndomshörselnedsättning. Arbetar som lärare åk 1-6 sedan 2004 (MA/NO, SV/SO, EN och TK) och arbetade i början av min lärarkarriär med barn som har hörselnedsättning/CI.

Sedan ca 10 år tillbaka har jag arbetat i skolor med barn som är hörande. Orsaken var att jag ville få perspektiv. Idag arbetar jag på en skola på Lidingö och undervisar en åk 6 och är mentor för 19 elever. Det har gett mig perspektiv på flera sätt och viljan finns att lyfta teckenspråket för alla. Har genomfört olika projekt som visat på teckenspråkets betydelse i lärandet. Hade samarbete med Örebro universitet och organisationen Spread the sign och det gick ut på i korta drag att ta reda på om tecken som stöd (tss) och handalfabetet skulle gynna hörande elevers lärande i att lära sig att läsa och stava vid sex/sju års ålder. Vi fick fantastiska resultat vilket betyder att tss och teckenspråket ska vara för alla och användas av alla för bästa kommunikation. » Till sidan om projektet

Kommunikation ligger mig nära om hjärtat. Inom en framtid satsar jag på att jobba igen med elever som har dövhet, hörselnedsättning eller CI. I och med att kommunikation ligger mig nära så har jag kompletterat lärarutbildningen med ett antal ledarskapskurser vilket gjorde att jag blev arbetslagsledare och sitter i ledningsgruppen på nuvarande arbetsplats där jag är ledare för arbetslaget som består av 12 medlemmar, lärare och resurser. Privat umgås jag med familjen, är ute i naturen, spelar gärna golf på vår, sommar och höst. Är medlem i IK Hephata golf.

Varför jag kandiderar till förbundsstyrelsen är för att jag vill bidra med min erfarenhet, utbyte av erfarenhet och tankar tillsammans med förbundet och medlemmarna. Vill gärna satsa på att ha ett arbete i styrelsen som gör att vi döva, hörselskadade och ci-bärare får en bättre vardag. Främst att barn får ett gott liv med rätt till adekvat utbildning så skolfrågorna ligger mig nära, socialt liv med gott självförtroende och självkänsla i samspel med varandra och samhället.

- - - - -

Motkandidatblankett 2018

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-04-27
Uppdaterad: 2018-05-09