Inte SDR:s medlemmar som tigger!

Pressmeddelande från SDR 2011-12-01

Med jämna mellanrum, vart och vartannat år kommer det mejl och samtal till SDR. Just nu är det från norra Sverige:

"I förra veckan gick några utländska personer och ringde på dörrar för att sälja varor och utgav sig för att vara döv. I Öjebyn ringde de på en döv killes hem och visade upp en lapp på svenska att ".... jag har ingen inkomst och är döv ....."- villaägaren tecknade med denne men försäljaren sprang iväg." Liknande berättelser har kommit från Skellefteå och Umeå.

SDR tar bestämt avstånd från denna typ av tiggeri och försäljning. Döva i Sverige tigger inte för sitt uppehälle. Vi lever precis som andra människor i Sverige, vi jobbar och försörjer oss precis som alla andra. Vi jobbar hårt för att öka intresset för teckenspråk, så att fler kan kommunicera med oss. Vi vill inte bli utnyttjade i oseriösa syften och vi vill inte att fördomarna mot oss stärks.

Tiggeriet tar sig olika uttryck. Ibland har personer som utger sig för att vara döva försökt sälja tryckta kort i butiker, på tåg och caféer. På kortet finns handalfabetet och ofta en text på knagglig svenska att man är döv, "dövstum" eller "hörskadad" och  behöver ha pengar  för att klara sig i samhället. Man vädjar till "ert goda hjärta".  Den här typen av försäljning har förekommit i många år, på olika platser både i Sverige och övriga världen.

Vi vet inte om dessa "försäljare" som utger sig för att vara döva verkligen är döva. De har inte ett beteende som är vanligt bland döva. Vi vet inte om det är en liga från som reser runt bland olika städer, men det kan vara så eftersom rapporter oftast kommer från ett plats i taget.

Teckenspråket är inte internationellt, utan varje land har sitt. Men döva över hela världen har ändå mycket lätt att förstå varandra. Vi blir glada när vi - var som helst i världen - träffar andra teckenspråkiga. Vi söker alltid kontakt med andra döva. Men dessa personer som säger sig vara döva lägger i allmänhet benen på ryggen och springer när någon börjar teckna med dem. Det är inte ett naturligt beteende för en teckenspråkig döv.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-12-01
Uppdaterad: 2013-02-26