Text till Teckenspråk

Nyhetsbrev 5 2013-01-31

Projektet "Text till Teckenspråk" skickar ut det sista nyhetsbrevet eftersom projektet är avslutat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Information från Redaktör SDR

Så snart vi fått text från projektledaren så lägger vi in den.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2013-01-31
Uppdaterad: 2013-03-01