Dövmedvetande och Dövkultur


Dövmedvetande

Flera personer berättar om kampen, rätten till teckenspråk och om den ökade medvetenheten och stoltheten. Teckenspråkets ställning har stärkts under åren, men kampen har inte varit enkel.

Dövkultur
Dövkultur är dövas sätt, beteende och värderingar. Hur kopplar man ihop språk och kultur, d.v.s. teckenspråk och dövkultur? Vad är dövkultur och varför är den viktig? Varför finns kulturkrockar?

Webbplats: » http://dovmed.sdr.org

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-21
Uppdaterad: 2014-05-26