En tillgänglig värld

Broschyren "Den bästa av världar - tillgänglig för alla" visar olika situationer som kan uppstå i ett samhälle som inte är anpassat efter den som inte hör. Med ökad kunskap om dövas särskilda behov kan många av hindren tas bort, och omgivningen blir tillgänglig även för döva.

Det är inte vår dövhet som är problemet. Problemet är att samhället är tänkt för alla de som hör, ser och kan röra sig obehindrat. För oss andra krävs andra lösningar, politisk vilja och pengar. Det är långt kvar till ett samhälle som är tillgängligt för alla medborgare.

Broschyren visar olika vardagliga situationer som vi kan hamna i, och där bristen på tillgänglighet skapar problem för oss döva. Flera situationer kan avhjälpas genom vanlig medmänsklighet och fantasi, medan andra kräver teknik och en politisk vilja att förändra.

Det är svårt att tänka bort ett sinne som man själv har, och att som hörande föreställa sig hur det är att aldrig ha hört. Det är lätt att stoppa fingrarna i öronen och utestänga ljud, men det är inte detsamma som att aldrig någonsin ha hört. Den som aldrig har hört tal har inte heller haft möjlighet att lära sig tala själv, eftersom vi lär oss prata genom att härma våra föräldrar när vi är små. Det är därför döva kommunicerar med teckenspråk, och behöver informationskällor som bygger på annat än ljud.

Den bästa av världar - tillgänglig för alla

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2013-07-11
Uppdaterad: 2015-03-11