Källa: DHR - förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Torsdagsaktionen blir tisdagsaktionen. Från och med den tisdagen 25 mars står vi utanför riksdagen för att påtala att det fortfarande finns tid att förändra lagförslaget. Det är alldeles för många företag, vårdinrättningar, restauranger och så vidare som inte kommer behöva följa lagen som förslaget ser ut nu.

Lagförslaget som ska klassa otillgänglighet som en form av diskriminering har presenterats. Lagförslaget innebär att den enskilda individen ska kunna ta upp otillgänglighet som brott mot diskrimineringslagen och kunna erhålla ersättning, men som också gav gott om utrymme för undantag, avgränsningar och dispans. Lagen ska träda i kraft den 1 januari 2015.

SDR mfl står bakom Tisdagsaktionen.

» Tisdagsaktionen vill förändra lagförslaget
Läs hela artikeln.

SDR:s länsförbund, distrikt och regioner
Ni kan se enkätfrågorna på teckenspråk i förväg (länkar nedan) för att förbereda era svar innan ni fyller i enkäten online.

 Besvara enkäten och skicka in efterfrågade handlingar senast den 4 april.
 
Länk till enkätfrågor som ni ska besvara:
 » www.relationwise.com/survey.aspx?ID=6a9ed601af830054782d4dfff7b0f6d5
 Ange det lösenord som finns i brevet.

 

Teckenspråkssymbol Brev och enkätfrågor på teckenspråk.

» Brev till SDR:s länsförbund, distrikt och regioner

» Välkommen!

» BAKGRUND

ORGANISERING
» Fråga 1
» Fråga 2 och 3
» Fråga 4
» Fråga 4a
» Fråga 5
» Fråga 5a
Lokal
» Fråga 6 och 7
» Fråga 8
» Fråga 8a
Personal
» Fråga 9
» Fråga 10
» Fråga 11
» Fråga 12
Styrelsearbete och valberedning
» Fråga 13 till 15
» Fråga 16
» Fråga 17
Samarbete
» Fråga 18
» Fråga 19 till 21

FINANSIERING
» Fråga 22 till 24
» Fråga 25
» Fråga 26
» Fråga 27
» Fråga 28
» Fråga 29
Dövförening eller teckenspråksförening
» Fråga 30
» Fråga 30a
» Fråga 30b
» Fråga 30c

VERKSAMHET
» Fråga 31
» Fråga 32
» Fråga 33
» Fråga 34

» Tack!

SDR:s lokal- och länsföreningar
Ni kan se enkätfrågorna på teckenspråk i förväg (länkar nedan) för att förbereda era svar innan ni fyller i enkäten online.

 Besvara enkäten och skicka in efterfrågade handlingar senast den 4 april.
 Länk till enkätfrågor som ni ska besvara:
 » www.relationwise.com/survey.aspx?ID=a8df794feb6e215395c1af23cfbba36f
 Ange det lösenord som finns i brevet.

 

Teckenspråkssymbol Brev och enkätfrågor på teckenspråk.

» Brev till SDR:s lokal- och länsföreningar

» Välkommen!

» BAKGRUND

ORGANISERING
» Fråga 1
» Fråga 1a
» Fråga 2 och 3
» Fråga 4
» Fråga 5
» Fråga 5a
» Fråga 6
» Fråga 6a
Lokal
» Fråga 7 och 8
» Fråga 9
» Fråga 9a
Personal
» Fråga 10
» Fråga 11
» Fråga 12
» Fråga 13
Styrelsearbete och valberedning
» Fråga 14 till 16
» Fråga 17
» Fråga 18
Samarbete
» Fråga 19
» Fråga 20 till 22

FINANSIERING
» Fråga 23 till 25
» Fråga 26
» Fråga 27
» Fråga 28
» Fråga 29
» Fråga 30
Dövförening eller teckenspråksförening
» Fråga 31
» Fråga 31a
» Fråga 31b
» Fråga 31c

VERKSAMHET
» Fråga 32
» Fråga 33
» Fråga 34
» Fråga 35

» Tack!

Arbetet rör hela organisationen och vi hoppas att många vill engagera sig. Vi vet att det finns mycket tankar, idéer och erfarenhet bland er medlemmar. Vi i gruppen vill gärna ha kontakt med er på olika sätt för att få stöd och kunskap.

Kontakta oss via e-post eller bildtelefon.

Hanna Sejlitz
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Bildtelefon: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Henrik Sundqvist
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Patrik Nordell
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mimmi Granat
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ingvar Edwall
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jenny Ek
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Bildtelefon: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kalender för aktiviteter som planeras i arbetet Nya vindar.

2014
Under våren 2014 genomförs flera föreningsbesök.
• 19 januari - Norrköping
• 24 januari - Örebro
• 10 februari - Vänersborg
• 11 februari - Trollhättan
• 16 februari - Uppsala
• 18 februari - Norrbottens Dövas Teckenspråksförening
• 19 februari - Västerbottens Dövas Länsförbund
• 22 februari - Göteborg
• 23 februari - Jönköpings Läns Dövas Förbund
• 2 mars - Lund
• 5 mars - Stockholm
• 19 mars - Värmland
• 22 mars - Dalarna
• 22 mars - Regnbågen
• 30 mars - Y-läns Dövas Förbund
• 5 april - Skåne Dövas Distriktsförbund
• 6 april - Blekinge
• 9 april - Malmö
• 12 april - Sveriges Dövas Ungdomsförbund
• 14 april - Gotland
• 22 april - Kalmar
• 23 april - Kronoberg
• 3 maj - Gävle
• 7 maj - Halland
• 9 maj - Borås
• 10 maj - Västra Götalands Dövas Länsförbund
• 23-25 maj - SDR:s förbundsmöte i Göteborg
• 10 juni - Sveriges Dövas Pensionärsförbund
* 26-28 september - Dövas Dag i Hässleholm

2015 - Under maj eller juni
Förbundsmöte och presentation av resultatet.

Vid förbundsstyrelsens möte i september 2013 bildades en arbetsgrupp som har två huvudfokus. Det första är perspektiv funktionshinder eller språk och det andra SDR:s organisation.

Tre representanter från förbundsstyrelsen valdes till arbetsgruppen. De är förbundsordförande Hanna Sejlitz, vice förbundsordförande Henrik Sundqvist och förbundsledamot Patrik Nordell. Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDUF, och Sveriges Dövas Pensionärsförbund, SDP, har erbjudits en plats var i gruppen. Det är Mimmi Granat från SDUF och Ingvar Edwall från SDP. Från SDR:s kansli bistår Jenny Ek som handläggare/kommunikatör.

Vid SDR:s kongress i Malmö i juni 2013 beviljade ombuden förbundets proposition "SDR i framtiden – Nya vindar". I propositionen väcks många frågor om förbundet och dövföreningarnas behov av utveckling och framtid. Det sker många förändringar i både dövvärlden och i omvärlden som påverkar både enskilda döva och SDR. Det finns många tankar och visioner om SDR och dövföreningarnas framtida organisation samt om SDR ska vara ett dövförbund eller ett teckenspråksförbund. Det finns också önskemål om att förbundet ska ta fram en ny logotype, där teckenspråk synliggörs.

Förbundsstyrelsen föreslog därför att kongressen beslutar om att genomföra en översyn av SDR:s organisation utifrån tre punkter:

  • Perspektivskifte från funktionsnedsättning till språk.
  • Organisation - nationellt, regionalt och lokalt.
  • Förbundets namn (och logotyp)


Översynen ska pågå i nära samarbete med dövföreningar under två år och resultatet presenteras vid förbundsmöte år 2015.

» Propositionen "SDR i framtiden – Nya vindar" Teckenspråkssymbol

Sida 1 av 6

SDR:s nyheter och övriga nyheter

© Sveriges Dövas Riksförbund  |  E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Intranät / FirstClass | Kultur / Media