• 2017-10-11

  FirstClass ska avvecklas vid årsskiftet 2017/2018.
  » Läs mer om vad det betyder och innebär det för dig som använder FC

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-12-10

  Forskning visar att ett litet barn inte har några problem att lära sig flera språk. Artikeln ”Döva barn har inga problem med att lära sig flera språk samtidigt” publicerades av Dövas Tidning 2016 och är ett referat av en föreläsning med Christian Rathmann. Föreläsningen skedde under den internationella konferensen om döva barns språkutveckling 2016.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-12-02

  Kongressen i juni beslutade att satsa på ett gemensamt likabehandlingsarbete på alla nivåer inom SDR. Arbetet med det påbörjades i helgen på SDR:s föreningsforum. Alla människor har rätt att kunna känna sig trygga och välkomna i vår verksamhet.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-12-03

  Forskning visar att teckenspråk tidigt främjar den kognitiva utvecklingen. Artikeln ”Tidig exponering av teckenspråk har positiva effekter på kognitiva processer” publicerades av Dövas Tidning 2016 och är ett referat av en föreläsning med Peter Hauser och Jessica Contreras. Föreläsningen skedde under den internationella konferensen om döva barns språkutveckling 2016.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-11-20

  SDR protesterar kraftigt mot regeringens förslag om att slopa handikappersättningen till döva och istället införa en merkostnadsersättning.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-03-16

  Varning för bluffdöva med falska insamlingslistor

  Falska insamlingar pågår över hela Sverige. Det är INTE SDR, någon dövförening eller annan seriös organisation som står bakom dessa insamlingar.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-12-06

  Stiftelsen delar ut pengar till olika ändamål. Ansökan senast den 1 februari 2018.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-11-20

  Rekryteringen sker löpande så ber vi dig skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 5 december.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -