Tolkutbildningen omfattar, inklusive praktik, upp till fyra års heltidsstudier beroende på dina förkunskaper främst i teckenspråk. Utbildningen ger kompetens att tolka åt döva och personer med dövblindhet som har teckenspråk som sitt förstaspråk.

» Din guide till tolkutbildning på folkhögskola

» Tillbaka till Tolkverksamhet

Ungefär 30.000 döva och hörselskadade personer använder teckenspråkstolk för kommunikation.

» Tillbaka till Tolkverksamhet

Ja, det finns språkvariationer i teckenspråk, t.ex. slangtecken hos ungdomar. Även utländska brytningar förekommer i svenskt teckenspråk när döva invandrare med sitt teckenspråk flyttar till Sverige. Språkförändringar i teckenspråk beror på många faktorer, bland annat flera yrkeskategorier bland döva, TV-nyheter på teckenspråk, turism/inflyttning (nya tecken lånas in till Sverige från andra länder), teknisk utveckling.

» Tillbaka till Teckenspråk

Ja. Det finns teckenspråksutbildning för dig som har barn som för sin kommunikation är beroende av teckenspråk. Även andra som likställs med förälder kan antas till utbildningen t.ex. den som är gift eller sambo med en förälder.

Utbildningen bygger på den förkunskap i teckenspråk som ges av landstingen enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 3 a §. Utbildningen omfattar maximalt 240 timmar och är kostnadsfri.

Vid internatboende är boendet kostnadsfritt men du betalar måltiderna. Det erbjuds även kostnadsfri barntillsyn för barn och syskon.

Som deltagare i TUFF1 har du möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsinkomst eller annat inkomstbortfall genom CSN. Likaså en resa, per utbildningstillfälle, till och från utbildningsorten betalas av CSN. Utbildningsanordnaren vägleder dig i ansökan, där finns också särskild rekvisitionsblankett som skickas in till CSN.

Utbildningen finns förlagd över hela landet hos olika utbildningsanordnare. Upplägget ser olika ut på olika skolor. Som regel går man på den skola som finns närmast bostadsorten, men man kan läsa TUFF på den skola som har ett upplägg som passar familjens behov bäst. Det finns även möjlighet att byta utbildningsanordnare under utbildningen gång.

Norra regionen: Gävleborgs-, Västernorrlands-, Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län.
Östra regionen: Stockholms-, Uppsala och Gotlands län.
Mellersta regionen:
Södermanlands-, Östergötlands-, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län.
Västra regionen: Västra Götalands-, Hallands- och Jönköpings län.
Södra regionen: Kronobergs-, Kalmar, Blekinge län och Region Skåne.

  • Utbildningsanordnarens kursplan bygger på den ramkursplan som Statens Skolverk har tagit fram.
  • Centrala studiestödsnämnden (CSN) handlägger ersättning för resekostnader och inkomstbortfall.
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) utvärderar utbildningen.
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) samordnar och administrerar statsbidraget till utbildningsanordnarna.


TUFF1= TeckenspråksUtbildning För Föräldrar.

» Tillbaka till Teckenspråk

Det skulle vara detsamma som att begära att man skulle kommunicera med en hörande genom att bokstavera alla orden. Vem skulle stå ut med det? Men det kan gå om man inte kan teckenspråk och har en tillfällig och ytlig kontakt med döva.

» Tillbaka till Teckenspråk

Teckenspråk kan man lära sig genom studieförbund eller på längre kurser t.ex. på folkhögskola. En del gymnasier erbjuder teckenspråk som tillval. Det finns även utbildning på högskolan. Du kan också vända dig till dövförening för tips.

» Tillbaka till Teckenspråk

Sida 1 av 5

SDR:s nyheter och övriga nyheter

© Sveriges Dövas Riksförbund  |  E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Intranät / FirstClass | Kultur / Media