• 2018-06-13

  Idag har riksdagen beslutat om de nya reglerna för merkostnadsersättningen som ersätter handikappersättningen och schablonersättningen för döva blir kvar i den nya merkostnadsersättningen.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-06-13

  SDR och SDUF motsätter kraftigt förslaget om kommunalt huvudmannaskap för specialskolorna, som presenterades i ett betänkande i måndags. Utredningen som har haft i uppdrag att göra en översyn av skolmyndigheterna föreslår också ett alternativ – att bilda en egen statlig myndighet för specialskolorna.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-06-04

  Det är dags att inkludera döva och svenskt teckenspråk i valrörelsen! Att lyfta frågor som rör ett av Sveriges minoritetsspråk. Ett språk som ofta hyllas och nämns som vackert och beundransvärt, men behandlas destruktivt i politikens och demokratins maktkorridorer.  

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-05-31

  Under sommaren är Sverige värdland för Europride – europeisk festival för HBTQ. RFSL Regnbågen arrangerar även Deaf Europride.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-03-16

  Varning för bluffdöva med falska insamlingslistor

  Falska insamlingar pågår över hela Sverige. Det är INTE SDR, någon dövförening eller annan seriös organisation som står bakom dessa insamlingar.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -