• 2016-12-05

  Som FN:s speciella rapportör för handikappfrågor under åtta år var han lyhörd för WFD:s krav om teckenspråkiga dövas behov. Han fick SDR:s utmärkelse International Award 2009.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-11-29

  Summering av SDR:s och SDUF:s gemensamma remissvar på betänkandet.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-11-30

  Rekryteringen sker löpande så ber vi dig skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 15 december.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-11-10

  Kursen är för dig som vill göra något för dövrörelsen! Det blir två helgkurser; den 27-29 januari och 7-9 april 2017 på Västanviks folkhögskola i Leksand.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-10-25

  Ansökningar behandlas löpande och vi anställer när vi har hittat rätt person så vänta inte med din ansökan.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-03-16

  Varning för bluffdöva med falska insamlingslistor

  Falska insamlingar pågår över hela Sverige. Det är INTE SDR, någon dövförening eller annan seriös organisation som står bakom dessa insamlingar.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-11-16

  Stiftelsen delar ut pengar till olika ändamål. Ansökan senast den 1 februari 2017.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-10-13


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-09-22

  Den 24 augusti gick startskottet för tolk- och översättarutbildning för döva. Den nya gruppen genomgår utbildningen på distans. Projektet går mot sitt tredje och sista år.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -