• 2017-10-11

  FirstClass ska avvecklas vid årsskiftet 2017/2018.
  » Läs mer om vad det betyder och innebär det för dig som använder FC

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-10-19

  Vår generalsekreterare Hanna Sejlitz kommer att vara tjänstledig för att prova ett annat jobb. Hon börjar som generalsekreterare på Hörselskadades Riksförbund den 15 januari 2018.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-10-12

  Södertörns högskola avbröt rekryteringen av Richard Sahlin som är döv, trots att han var mest lämplig för tjänsten, då de ansåg att tolkkostnaderna inte var skäliga.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-10-03

  SDR och Sveriges Dövas Pensionärsförbund lämnar synpunkter i ett remissvar angående slutbetänkandet "Nationell kvalitetsplan för äldreomsorg".

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-09-29

  Hushållningssällskapet Väst driver projektet ”Kokbok på teckenspråk”. SDR tackade ja till att vara samarbetspart i projektet. Men nu har vi uteslutits. SDR som representerar Sveriges döva kastas alltså ut från ett projekt som vänder sig till målgruppen döva och teckenspråkiga.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-09-28

  Istället för att uppmuntra och erbjuda föräldrar till döva och hörselskadade barn att lära sig svenskt teckenspråk ska det ”huvudsatsas” på talat språk. Helt befängt anser SDR med flera i ett gemensamt uttalande efter nyhetsinslag i SVT Nyheter Uppsala.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-09-21

  Nu har regeringen tagit till sig vår kritik och gått till handling i frågan om tolk i arbetslivet, vilket är en stor framgång efter ett förhalande som pågått i åratal.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-09-18

  Den 18-24 september är det Internationella Dövveckan. Temat är ”Full inclusion with sign language!” – på svenska “Full inkludering med teckenspråk!”. Internationella Dövveckan 2017 betonar teckenspråkets betydelse.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-09-13

  Kursen är för dig som vill göra något för dövrörelsen! Det blir två helgkurser; den 26-28 januari och 23-25 mars 2018 på Västanviks folkhögskola i Leksand.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -