• 2016-02-02

  SDR gör nu en kartläggning om tolkanvändares situation i arbetslivet, inom ramen för satsningen ”Rättvis tolktjänst”. Alla tolkanvändare kan frivilligt delta i kartläggningen.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-02-04

  Här kommer mer information om förbundets omorganisation.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-02-11

  * Generalsekreterare
  * Ekonom och personaladministratör

  Ansökan senast den 13 mars 2016.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-01-29

  SPSM har förlängt möjligheten till samtalsstöd för er som upplevt kränkningar under er tid på specialskolan. Stödet finns till den 30 juni 2016.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-02-03

  Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv för att se över målgruppsformuleringen för specialskolan i skollagen. SDR vill att politiken byter fokus - från brister till språkliga rättigheter!

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-02-03

  SDR har förnyat avsiktsförklaringen om samarbete i gemensamma frågor med Sveriges teckenspråkstolkars förening.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -