• 2017-05-22

  Pontus Degsell har börjat hos oss. Han ska arbeta som medlems- och ekonomiadministratör.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-01-31

  SDR arrangerar kongress och konferens den 15-18 juni. Årets kongresstema 2017 är Teckenspråk – en hållbar framtid. I samband med kongressen arrangeras också konferens med temat Bra start i livet och föreläsning med Peter Hauser.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-05-11

  Regeringen har beslutat att alla som finns i närheten av ett krisområde ska få VMA genom sms. SDR har länge arbetat för denna fråga och anser att beslutet är efterlängtat och en viktig fråga om trygghet för döva och hörselskadade i samhället. 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-05-05

  SDR genomförde en stor omorganisation i början på 2016. Nu lite efter ett år har många delar kommit på plats och för att få en bra struktur och lösning för få de sista delarna på plats i vår kansliorganisation har förbundet genomfört en mindre uppföljande omorganisation.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-03-23

  Vi tror på alla människors lika och unika värde. Alla har rätt till delaktighet på lika villkor. Vår organisation erbjuder mötesplatser, sprider kunskap och driver på utvecklingen mot ett samhälle där teckenspråk har en självklar plats.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-03-16

  Varning för bluffdöva med falska insamlingslistor

  Falska insamlingar pågår över hela Sverige. Det är INTE SDR, någon dövförening eller annan seriös organisation som står bakom dessa insamlingar.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-04-21

  Vi har glädjen att presentera flera nya medarbetare på SDR i Stockholm och Leksand. I filmen presenterar de sig och berättar om vad de kommer att jobba med.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-04-11

  Med anledning av de allvarliga bristerna i informationen på teckenspråk under de omskakande dygnen efter terrorattentatet i fredags kräver tolv organisationer att ansvariga myndigheter och medier ser över sina rutiner för att inte exkludera döva och andra teckenspråkiga i krishantering och nyhetsrapportering i samband med kris.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -