• 2016-06-23

  Förslaget om en ny tolktjänst som har varit ute på remiss riskerar att försämra för tolkanvändarna. Det skriver SDR:s förbundsordförande Hanna Sejlitz i en debattartikel i Altinget. Regeringen uppmanas att göra om förslaget.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-06-22

  Nu kan du ringa till SDR:s bildtelefon, även om du inte har en egen bildtelefon. Det är möjligt tack vare en försöksverksamhet och ett samarbete mellan SDR och Omnitor.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-06-15

  Projektledaren Ann Hellströmer och projektassistenten Carolina Ekström informerar om vad som har hänt under förstudien.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-06-05

  Förbundsmötet genomfördes den 3-5 juni i Växjö. Mötet har gått ut med ett öppet brev till Sveriges landstingsråd och chefer om döva och hörselskadade barns rätt till en fullt stimulerande kognitiv utveckling.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-05-13

  SDR och HRF har idag skickat in ett gemensamt remissvar på Socialdepartementets förslag till en ny tolklag. En kraftig kritik riktas mot förslaget. 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-05-13

  SDR har tillsammans med Riksteatern och Tyst Teater förnyat avsiktsförklaringen om samarbete i gemensamma frågor. Bland annat att stärka Tyst Teaters produktioner och utveckla arrangörskap med fokus på tillgång till svenskt teckenspråk.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -