• 2015-11-25

  profilprodukter
  Julen närmar sig och vi vill tipsa om våra nya profilprodukter som julklappar.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-11-20

  Stig kommer dock att vara kvar på SDR ett år framöver och jobba med bland annat IT-frågor, teknisk tillgänglighet samt råd och stöd till föreningar.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-09-02

  Nu finns det ett samtalsstöd där du kan få stöd och hjälp för att bearbeta dina upplevelser. Föräldrar och vittnen kan få stöd, likaså personer som utsatt andra för kränkningar.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-10-28

  SDUF, SDR och Västanviks folkhögskola ser att dagens mottagningssystem har stora och allvarliga brister som gör att döva och hörselskadade flyktingar riskerar råka illa ut.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -