Bli medlem (5)

SDR är en del av Unik Försäkring. SDR är både delaktiga i styrelsen och har en representant med i prövningsnämnden. Det innebär att SDR är med och påverkar försäkringslösningarna och kan bevaka medlemmarnas intressen om det skulle uppstå en tvist.

För dig som medlem i SDR innebär det att du kan teckna omfattande och trygga försäkringar till förmånliga priser hos Unik Försäkring. Du kan teckna försäkring för bil, villa, hem, fritidshus, husbil, husvagn, släpvagn, båt och olycksfall för dig och dina familjemedlemmar.

Webbplats: » www.unikforsakring.se
Unik Försäkring - Logotyp

Du blir automatiskt medlem i en dövförening. Vi har inte direktmedlemskap i förbundet.

Dövas Tidning ingår i medlemsavgiften och som medlem får du 20% rabatt på presentartiklarna i vår webbutik. » www.sdrgavan.se

Är du mellan 6-­30 år blir du utan extra kostnad medlem i Sveriges Dövas Ungdomsförbund. » www.sduf.se


icon Ansökan om medlemskap i SDR

Ansökan ska skickas till
Sveriges Dövas Riksförbund
Box 300
793 27 Leksand

1. Hur fungerar medlemsavgiften?
Av medlemsavgiften är det 50 kronor/medlem som går till SDR, resten tillfaller dövföreningen. Exempel: En enskild medlem betalar 300 kr i medlemsavgift till SDR. SDR registrerar 50 kr och 250 kr går sedan till din dövförening. SDR skickar kontinuerligt uppdaterade medlemsregister till dövföreningarna.

2. Jag har fått fel belopp på min faktura. Vad beror det på?
Felet kan t.ex. bero på att din dövförening har skickat fel uppgifter till SDR om din medlemsavgift och vilken medlemskategori du tillhör. Eller så kan felet har uppkommit på annat sätt då administrationen för medlemshanteringen har registrerat dig. Vid fel belopp på fakturan, kontakta administrationen. Kontaktuppgifter, se nedan.

3. Hur går jag tillväga om jag vill bli medlem i en ungdomsklubb?
Är du mellan 7-30 år och har betalat medlemsavgiften kommer du att få ett brev med medlemskortet hemskickat till dig. I Brevet kryssar du för vilken ungdomsklubb du vill bli medlem i och returnerar därefter brevet till SDR. Anmälan registreras hos SDR och behöver bara göras en gång.

4. Kan jag betala medlemsavgiften på annat sätt än via bifogat inbetalningskort?
Det går bra att betala medlemsavgiften via din internetbank eller på ett vanligt inbetalningskort, var då noga med att uppge samma OCR-nummer som står på det bifogade inbetalningskortet som referensnummer. Numret skrivs in i meddelanderutan.

5. När får jag medlemskortet?
Medlemskortet skickas till dig när medlemsavgiften är betald.

Har du ytterligare funderingar eller frågor kring medlemsavgiften, kontakta Agneta Skagerstrand, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Till början av sidtext

Till toppen på sidan

Medlemskap i en dövförening innebär automatiskt medlemskap i SDR. Vi har alltså ingen direktmedlemskap i SDR.

Som medlem får du;

* Vara med i föreningens aktiviteter
Som föreläsningar, informationskvällar, utflykter, öppet hus m.m. På det som kostar får du medlemspris.

* Rösträtt
På förenings-, medlems- och årsmöte. Du kan påverka dövföreningens arbete genom motioner eller förslag.

* Medlemstidning / informationsblad
De flesta dövföreningarna utger en tidning eller ett blad.

* Dövas Tidning
Utkommer med 8 nummer om året.

* Rabatt på kvalitetsprodukter
20% rabatt på köp av presentartiklar ur SDR:s försäljning.

* Försäkringar till förmånliga priser
Teckna omfattande och trygga försäkringar till förmånliga priser hos Unik Försäkring. Läs mer under "Försäkringar till förmånliga priser" i menyraden till vänster.

* Medlemskap hos Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Du som är under 30 år blir också medlem i SDUF. Medlemsavgiften i dövföreningarna varierar. Ta kontakt med din närmaste dövförening eller dövföreningen som du vill bli medlem i.

SDR har en vision om ett fullgott teckenspråkigt liv i ett hörande samhälle. Som medlemmar välkomnar vi alla som delar vår vision och vill arbeta för att nå dit. Döv eller hörande, hörselskadad eller användare av cochleaimplantat - alla är välkomna som medlemmar.

Du kan bli medlem för att du själv är teckenspråkig döv, eller hörselskadad som vill använda mer teckenspråk i kommunikationen eller för att du vill stödja en anhörig, en vän eller bara för att du är intresserad av att lära dig mer om döva och teckenspråk. Du väljer själv graden av engagemang. För SDR är varje medlem viktig.

En av SDR:s viktigaste uppgifter är att att ge allmänheten en nyanserad och positiv bild av döva och få förståelse för teckenspråkets betydelse för dövas livskvalitet. Därför öppnar vi våra armar och tar emot alla som ställer upp för oss och för teckenspråket.

För ett starkt SDR och mer teckenspråk i det hörande samhället.

Välkommen att bli medlem!

SDR:s nyheter och övriga nyheter

© Sveriges Dövas Riksförbund  |  E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Intranät / FirstClass | Kultur / Media