• 2016-05-13

  SDR och HRF har idag skickat in ett gemensamt remissvar på Socialdepartementets förslag till en ny tolklag. En kraftig kritik riktas mot förslaget. 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-05-13

  SDR har tillsammans med Riksteatern och Tyst Teater förnyat avsiktsförklaringen om samarbete i gemensamma frågor. Bland annat att stärka Tyst Teaters produktioner och utveckla arrangörskap med fokus på tillgång till svenskt teckenspråk.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-05-11

  SDR, SDUF och STTF arrangerar i samarbete med SU en workshop den 18 juni. Workshopen ger tolkar och döva studenter möjligheten att diskutera kring deras erfarenheter av och synpunkter på tolkning i högre utbildning.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-05-10

  SDR:s vice förbundsordförande Henrik Sundqvist talar om ”Rätten till teckenspråk” på Norrmalmstorg i Stockholm.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-04-20

  Den 1-åriga utbildningen för döva tolkar och översättare planeras att starta till hösten.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-04-20

  Projektet har bland annat, genomfört workshop om samarbete mellan hörande och döva tolkar. Workshopen var en stor del i satsningen för att synliggöra döva tolkars kompetens och att arbetsmarknaden för döva tolkar ska öka.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-04-04

  Vår satsning ”Rättvis tolktjänst” avslutades den 31 mars. Vi rapporterar om vad som hänt under satsningen. Men vi fortsätter att arbeta med tolkfrågor, även efter satsningen!

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2016-04-01

  Socialdepartementet har gjort förslag till en ny tolklag genom promemoria. Förslaget baseras på att lyfta ut tolktjänsten från Hälso- och sjukvårdslagen till egen lag.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -