Är teckenspråket internationellt?

Nej. Många tror att teckenspråket är internationellt och blir förvånade när det inte är det. Varje land har sitt eget teckenspråk, som har utvecklats på samma sätt som det talade språket. Det finns till och med dialektala skillnader inom länderna. Men döva från olika länder förstår varandra rätt bra ändå, eftersom teckenspråket till viss del är bildlikt eller avbildande som man brukar säga, och visuellt. Många tecken i olika länders teckenspråk är ganska lika, då handlar det ofta om något som är konkret som till exempel äta, bil och hus.

Det finns dock ett internationellt handalfabet och tecken med influenser från flera nationella teckenspråk. Det används av vissa personer i några specifika situationer när det behövs. Man brukar då prata om internationella tecken eftersom det inte handlar om ett helt språk. Dessa internationella tecken varieras beroende på de sammanhang som det används i, till exempel inom World Federation of the Deaf, Deaflympics och på internationella konferenser för döva och teckenspråkiga.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-12
Uppdaterad: 2016-02-26
 • 2018-11-23

  Vi behöver kolla dina uppgifter för 2018 - så att de stämmer eller om du behöver ändra någon uppgift. Och även godkänna övergång till det nya systemet. 

  Den sista dagen för att bekräfta dina uppgifter och övergång är den 25 januari 2019! (OBS! Nytt datum!)

  » Brev och instruktioner (På teckenspråk).

  Direktinloggning
  : https://medlem.sdr.org

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-12-13

  Johan Hedrén börjar hos SDR som vikarierande ekonomikoordinator i januari.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-11-06

  Stiftelsen delar ut pengar till olika ändamål. Ansökan senast den 1 februari 2019.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-11-23

  SDR var med på konferensen den 19-20 november och har under dagarna lyft upp saker som berör döva. SDR:s medlemmar ska känna sig delaktiga i samhället och trygga i sin personliga telekommunikation.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-10-29

  SDR ska genomgå en omorganisation i riktning att butiken Gåvan och telefonförsäljningen ska avvecklas. Huvudorsaken är sjunkande intäkter och vinster som inte motsvarat kostnaderna under en längre period. 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -