Om oss

SDR är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund med uppgift att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen. Teckenspråket är av central betydelse i all vår verksamhet, för gemenskap, självkänsla och kulturella identitet. Behovet av teckenspråk i livets alla skeden går som en ledstjärna och röd tråd genom vår verksamhet.

SDR:s verksamhet är samlat i ett förbundskansli med fyra enheter och en kanslichef. Kansliet är placerat i Stockholm och Leksand.
• Intressepolitik, information, projekt (Stockholm)
• Dövas Tidning (Stockholm)
• Ekonomi, administration och medlemsregister (Leksand)
• Försäljning och butiken Gåvan (Leksand)

Kongress är SDR:s högsta beslutande organ som samlas vart fjärde år. Nästa kongress blir 2021. Kongressombud är valda representanter från dövföreningarna. Kongressen utser förbundsstyrelse, revisorer och ledamöter i valberedning. Kongressen fattar även beslut om bl.a. motioner, intressepolitiskt program, budget.

Förbundsmöte är SDR:s högsta beslutande organ mellan kongresserna. Förbundsmötet består av ombud från varje länsförbund/förening. På mötet tas upp bl.a. SDR:s rapporter, verksamhet samt erfarenhetsutbyten och diskussioner från föreningarna.  Nästa förbundsmöte äger rum i Karlskrona den 24-26 maj.

Förbundsstyrelsen leder SDR:s verksamhet mellan kongresserna.

Arbetsutskottens uppgift är att att bereda ärenden till förbundsstyrelsen.

Valberedningen är förtroendevald arbetsgrupp som har i uppgift att ta fram förslag till styrelsekandidater och revisorer.
» Kontakta valberedningen
Arbetsordning för valberedning

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-02-23
Uppdaterad: 2019-01-25