Svenskt teckenspråk och TSS - Detta är skillnaden

Broschyren "Svenskt teckenspråk och TSS - Detta är skillnaden" beskriver skillnaden mellan Svenskt teckenspråk och TSS (Tecken Som Stöd).

Tvåspråkighet en tillgång: Det är en stor trygghet att vara fullt tvåspråkig, d.v.s. ha fått lära sig både svenska och teckenspråk som barn. En hörande förälder kommer aldrig att få kritik från sitt döva eller hörselskadade barn med eller utan CI, att det fått lära sig teckenspråk tidigt.

Svenskt teckenspråk och TSS - Detta är skillnaden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hörselskadades Riksförbund har sammanställt ett dokument med information om TSS. Bakgrunden till dokumentet är att TSS efterfrågas både som kommunikationsmetod och som tolkmetod, men det saknas forskning och fakta om vad TSS egentligen är. Avsaknaden av forskning och annan dokumentation har gjort att det cirkulerat olika definitioner och uppfattningar om TSS. 

Tecken som stöd för tal, TSS

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-27
Uppdaterad: 2015-03-11