Bistånd

SDR deltar i utvecklingssamarbeten i syfte att förstärka dövkulturen i andra delar av världen och utveckla starka dövorganisationer samt medvetandegöra döva om sina mänskliga rättigheter. Det handlar till stor del om solidaritet med döva i andra länder.

Det kan handla om att ge döva möjligheter till utbildning och arbete och att hitta sin identitet som döv samt få sitt teckenspråk erkänt. Samarbetet ska leda till att skapa möjligheter för dövorganisationer att organisera sig och etablera sig i samhället. För tillgänglighet krävs en fungerande tolkservice.

SDR:s biståndsarbete drivs i aktivt samarbete med MyRight.
» www.myright.se

Aktuella biståndsländer
* SDR: Bolivia.
* Dalarnas Dövas Förening och Stockholms Dövas Förening: Nepal.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2012-01-24
Uppdaterad: 2016-10-28