Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning


Jag heter Jenny Nilsson och är i Geneve, Schweiz. Jag representerar SDR och SDUF i delegationen Lika Unika. Vi är här för att Kommittén för personer med funktionsnedsättning granskar nu staten Sverige och dess arbete med Konventionen för personer med funktionsnedsättning. Vi från funktionshindersrörelsen är här också för att kunna kritisera och delge vår perspektiv på hur staten Sverige arbetar med mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det har varit två intressanta dagar. Vi har träffat kommittésmedlemmar och berättat vad vi tycker och sen arrangerat en sidevenemang. Vi lyfte upp olika frågor för kommittén till exempel utbildning, arbetsmarknaden och en oberoende mänskliga rättigheter institut bland annat. Efter vår sidevenemang skulle den svenska staten svara på frågor från kommittén. Det diskuterades flera frågor och det togs upp till exempel vår fråga om vad som händer med "En samlad tolktjänst"-utredningen och regeringens svar var att det pågår. Det var intressanta påverkansmöjligheter för oss i delegationen.

Nästa vecka kommer reslutatet av vår påverkansarbete i med att kommittén kommer då att arbeta fram avslutande rekommendationer för den svenska regeringen att arbeta efter tills nästa runda av granskning av kommittén.

Om ni är intresserade och vill veta mer är det bara att kontakta SDR och vi berättar gärna mer.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-04-07
Uppdaterad: 2014-06-12