FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen finns översatt till teckenspråk.

Webbplats: » www.tgt.sdr.org/fn-konventionen/teckensprak

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-04-07
Uppdaterad: 2015-03-11