Nya vindar: bakgrund


Vid SDR:s kongress i Malmö i juni 2013 beviljade ombuden förbundets proposition "SDR i framtiden – Nya vindar". I propositionen väcks många frågor om förbundet och dövföreningarnas behov av utveckling och framtid. Det sker många förändringar i både dövvärlden och i omvärlden som påverkar både enskilda döva och SDR. Det finns många tankar och visioner om SDR och dövföreningarnas framtida organisation samt om SDR ska vara ett dövförbund eller ett teckenspråksförbund. Det finns också önskemål om att förbundet ska ta fram en ny logotype, där teckenspråk synliggörs.

Förbundsstyrelsen föreslog därför att kongressen beslutar om att genomföra en översyn av SDR:s organisation utifrån tre punkter:
• Perspektivskifte från funktionsnedsättning till språk.
• Organisation - nationellt, regionalt och lokalt.
• Förbundets namn (och logotyp)

Översynen ska pågå i nära samarbete med dövföreningar under två år och resultatet presenteras vid förbundsmöte år 2015.

» Propositionen "SDR i framtiden – Nya vindar" Teckenspråkssymbol

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2013-10-25
Uppdaterad: 2014-09-30