Nya vindar: kalender

Kalender där du kan se vad vi gjort hittills och vad vi planerar framöver i arbetet Nya vindar.

2014
Under våren 2014 genomfördes flera föreningsbesök.
• 19 januari - Norrköping
• 24 januari - Örebro
• 10 februari - Vänersborg
• 11 februari - Trollhättan
• 16 februari - Uppsala
• 18 februari - Norrbottens Dövas Teckenspråksförening
• 19 februari - Västerbottens Dövas Länsförbund
• 22 februari - Göteborg
• 23 februari - Jönköpings Läns Dövas Förbund
• 2 mars - Lund
• 5 mars - Stockholm
• 19 mars - Värmland
• 22 mars - Dalarna
• 22 mars - Regnbågen
• 30 mars - Y-läns Dövas Förbund
• 5 april - Skåne Dövas Distriktsförbund
• 6 april - Blekinge
• 9 april - Malmö
• 12 april - Sveriges Dövas Ungdomsförbund
• 14 april - Gotland
• 22 april - Kalmar
• 23 april - Kronoberg
• 3 maj - Gävle
• 7 maj - Halland
• 9 maj - Borås
• 10 maj - Västra Götalands Dövas Länsförbund
• 23-25 maj - SDR:s förbundsmöte i Göteborg
• 26-28 september - Dövas Dag i Hässleholm

• 10-12 oktober - Fokusseminarium Perspektiv i Örebro
(Språk, funktionshinder, målgrupper och förbundets namn)
Anmälan senast 29 augusti.
• 7-9 november - Fokusseminarium Organisation i Umeå
(Struktur, medlemskap och resurser)
Anmälan senast 3 september.
• 5-7 december - Fokusseminarium Image, Malmö
(Information, kommunikation, förbundets logotype, marknadsföring och medlemsrekrytering)
Anmälan senast 31 oktober.

2015
• December 2014-januari 2015 - Förslag utformas
Februari–mars - Remiss till föreningar och länsförbund
• 29-31 maj - Förbundsmöte och presentation av resultatet

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2013-10-25
Uppdaterad: 2014-06-26