Forskningspolitiskt program


Forskning om döva, teckenspråkiga och teckenspråk ska utvecklas och ha en tydlig plats inom forskningsvärlden. Vikten av forskning har stor betydelse för att öka kunskapen om döva, teckenspråk och således förbättra bemötandet av döva och teckenspråkiga i samhället. Resultaten ska leda till att dövas och teckenspråkigas livsvillkor förbättras och teckenspråkets status höjs. SDR vill särskilt lyfta fram forskning om:

- Dövstudier.
- Döva och teckenspråkiga utifrån ett lingvistiskt, socialpsykologiskt och rättighetsbaserat perspektiv.
- Tillgång till teckenspråk och dess betydelse för hälsa och social utveckling.
- Teckenspråk och döva sett från ett samhällsekonomiskt perspektiv.

SDR ska också förmedla och sprida information om, för SDR och våra medlemmar, intressanta forskningsarbeten och resultat i våra informationskanaler.

Programmet är antaget av Förbundsstyrelsen 2014.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-09-15
Uppdaterad: 2014-12-02