• 2020-03-19

  Information om uppföljningar efter SDR:s öppna brev och coronavirusets påverkan på verksamheter inom SDR och våra regionala och lokala organisationer.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-03-30

  SDR har svarat på promemorian "Språkplikt – deltagande i grundutbildning i svenska för försörjningsstöd".

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-03-17

  SDR har svarat på betänkandet "För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering - Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål".

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-03-16

  Summering från samråd med Polisen och Brottsoffermyndigheten den 9 mars i Stockholm.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-03-03

  Med anledning av de allvarliga bristerna i informationen på svenskt teckenspråk riktar SDR kritik mot ansvariga myndigheter, svenska regeringen och SVT som exkluderar döva i krisinformation och nyhetsrapportering i samband med utbrottet av Coronaviruset.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-01-28

  Dagens tolktjänst är alltför splittrad och godtycklig, och baseras på prioriteringsgrunder som inte alltid stämmer med vår vardag. Vi på SDR, SDUF, FSDB och Riksförbundet DHB har därför sett oss nödgade att gå före och utforma förslag på en framtida tolktjänst med utgångspunkt i tolkanvändarnas perspektiv. Här hittar du rapporten som visar vägen!

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-06-05

  Falska insamlingar pågår över hela Sverige. Det är INTE SDR, någon dövförening eller annan seriös organisation som står bakom dessa insamlingar.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-03-12

  Vårt öppna brev till myndigheter i samband med utbrottet av Coronaviruset resulterade i att allt fler ordnar teckenspråkstolkar till deras informationskanaler. 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-03-02

  Dövas Nordiska Råd träffades den 27-29 februari i Helsingfors, Finland med representanter från Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -