• 2020-01-31


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-01-28

  Dagens tolktjänst är alltför splittrad och godtycklig, och baseras på prioriteringsgrunder som inte alltid stämmer med vår vardag. Vi på SDR, SDUF, FSDB och Riksförbundet DHB har därför sett oss nödgade att gå före och utforma förslag på en framtida tolktjänst med utgångspunkt i tolkanvändarnas perspektiv. Här hittar du rapporten som visar vägen!

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-01-22

  Idag meddelade Arbetsdomstolen domen i fallet där den döve Laith Fathulla, med uppbackning av fackförbundet Unionen, stämde Tolkcentralen och Region Stockholm. Arbetsdomstolens beslut är en stor besvikelse för döva!

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-12-05

  SDR lanserar en ny utmärkelse i Alma Abrahamssons namn. Utmärkelsen är för att visa uppskattning till personer som är verksamma inom olika skolverksamheter och gjort viktiga insatser för teckenspråksmiljön samt stärkt barn och ungas dövidentitet.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-10-08

  SDR, SRF och FSDB har träffat Försäkringskassan. Syftet var att följa upp specifika saker kring merkostnadsersättningen som läkarintyg, förmånsintyg och definitoner i bedömningsunderlagen.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-06-05

  Falska insamlingar pågår över hela Sverige. Det är INTE SDR, någon dövförening eller annan seriös organisation som står bakom dessa insamlingar.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-01-28

  SDR, SDUF, FSDB och Riksförbundet DHB har lanserat rapporten. Sverige är det enda landet i hela Norden som har obefintlig tolktjänst i arbetslivet. Det måste bli en individuell rättighet att kunna få tolk i livets alla situationer. Rapporten visar vägen till den reform som tolktjänsten behöver.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-11-14

  SDR stöttar det bolivianska dövförbundet FEBOS och besökte Bolivia, den 26-28 oktober 2019.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -