• 2020-11-16

    Alla döva barn ska ha rätt till svenskt teckenspråk. Det innebär att varje barn oavsett bakgrund, typ av hörselnedsättning och livssituation ska få så goda förutsättningar som möjligt att tillägna sig svenskt teckenspråk.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  • 2020-11-12

    SDR Studio är en materialserie som består av filmer där två eller tre personer har samtal och diskuterar specifika frågor som är högaktuella i dövsamhället generellt, men också politiskt heta just nu. I serien berättar vi om aktuella arbeten, delar med oss av tips och verktyg. Del 3 handlar om Döva barn och stöd till föräldrar. 

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -