• 2019-09-05

  Åsa Henningsson, förbundsordförande, har skrivit ledarsida i Förbundsnytt i Dövas Tidning nr 4 2019. Rubriken är "Teckenspråk – en global och otröttlig kamp".

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-08-21

  Kerstin Kjellberg har länge arbetat med biståndsverksamhet. SDR inrättar en insamling i hennes minne som går till biståndsarbete för kvinnor i Nepal.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-07-02

  Julia Kankkonen blir vår nya generalsekretarare och börjar den 1 september 2019.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-07-01

  Den reviderade läroplanen för förskolan gäller fr.o.m. 1 juli 2019. Där framgår det att kommunerna är skyldiga att erbjuda teckenspråk i förskolan, om de tillhandahåller omsorg för döva, hörselskadade barn, barn till teckenspråkiga föräldrar eller andra barn som behöver teckenspråk.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-06-05

  Varning för bluffdöva med falska insamlingslistor

  Falska insamlingar pågår över hela Sverige. Det är INTE SDR, någon dövförening eller annan seriös organisation som står bakom dessa insamlingar.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-06-04

  Likabehandlingsplanen ska utgöra ett stöd för SDR med tillhörande organisationer. Målet är att alla människor ska känna sig trygga och välkomna i SDR:s verksamhet.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-05-27

  Vi vill tipsa er om att använda vår broschyr ”Påverkansarbete för dövrörelsen” med våra bästa tips och råd för att effektivt påverka politiker och beslutsfattare.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-06-17

  SDR deltog på teckenspråkskonferens i Oslo i Norge den 13-14 juni 2019. Man tog upp bland annat om språkutveckling hos döva småbarn, teckenspråk som andraspråk hos föräldrar.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-06-07

  Federationen Lika Unika avvecklas som nationell samarbetsorganisation inom funktionshinderrörelsen vid årsskiftet 2019/2020.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -