• 2019-12-05

  SDR lanserar en ny utmärkelse i Alma Abrahamssons namn. Utmärkelsen är för att visa uppskattning till personer som är verksamma inom olika skolverksamheter och gjort viktiga insatser för teckenspråksmiljön samt stärkt barn och ungas dövidentitet.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-12-02

  Nu är det dags att ansöka om medel till nedanstående ändamål ur SDR:s Testaments- och Donationsstiftelse. Ansökan ska vara SDR tillhanda senast den 1 februari 2020.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-11-26

  En enkätundersökning riktad till användare av Bildtelefoni.net genomförs just nu. Syftet med undersökningen är att kartlägga hur tjänsten används och hur nöjda användare är med tjänsten.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-11-14

  SDR stöttar det bolivianska dövförbundet FEBOS och besökte Bolivia, den 26-28 oktober 2019.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-10-08

  SDR, SRF och FSDB har träffat Försäkringskassan. Syftet var att följa upp specifika saker kring merkostnadsersättningen som läkarintyg, förmånsintyg och definitoner i bedömningsunderlagen.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-06-05

  Falska insamlingar pågår över hela Sverige. Det är INTE SDR, någon dövförening eller annan seriös organisation som står bakom dessa insamlingar.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-10-28

  SDR och SDUF har Öppet hus med försäljning och loppis torsdagen den 21 november kl. 14.00-19.00.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-10-24

  För dig som vill göra något för dövröselsen. Ta chansen och anmäl dig till kursen!
  Framflyttat anmälningsdatum - till 9 januari 2020!

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -