• 2019-06-07

  Federationen Lika Unika avvecklas som nationell samarbetsorganisation inom funktionshinderrörelsen vid årsskiftet 2019/2020.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-06-05

  Varning för bluffdöva med falska insamlingslistor

  Falska insamlingar pågår över hela Sverige. Det är INTE SDR, någon dövförening eller annan seriös organisation som står bakom dessa insamlingar.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-06-04

  Likabehandlingsplanen ska utgöra ett stöd för SDR med tillhörande organisationer. Målet är att alla människor ska känna sig trygga och välkomna i SDR:s verksamhet.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-05-29

  SDR:s förbundsmöte som genomfördes 24-26 maj 2019 har gjort uttalandet "Våra mänskliga rättigheter kränks varje dag av våra egna tolkcentraler".

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-05-27

  Vi vill tipsa er om att använda vår broschyr ”Påverkansarbete för dövrörelsen” med våra bästa tips och råd för att effektivt påverka politiker och beslutsfattare.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-05-10

  SDR var på ett dialogmöte med Arbetsförmedlingen, med anledning av AF:s omorganisation. Omorgansationen innebär bland annat personalminskning, vilket påverkar dövkonsulenter. SDR med flera organisationer har ställt krav på fortsatt dialog med AF.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2019-03-13

  SDR, FSDB och SRF har haft möte med Försäkringskassan med anledning av alla frågor och oro som uppstod genom uppföljningsbrev från FK.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -