• 2020-09-01

  På grund av den rådande pandemin och myndigheternas rekommendationer är seminariet framskjutet för att förhoppningsvis istället genomföras under våren 2021.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-08-31

  Här kommer information från hur SDR arbetat med tolktjänstfrågan sedan sommaren fram till nu.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-08-18

  Rakel slutar hos SDR den 31 augusti.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-07-06

  Falska insamlingar pågår över hela Sverige. Det är INTE SDR, någon dövförening eller annan seriös organisation som står bakom dessa insamlingar.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-06-28

  SDR Studio är en materialserie som består av filmer där två eller tre personer har samtal och diskuterar specifika frågor som är högaktuella i dövsamhället generellt, men också politiskt heta just nu. I serien berättar vi om aktuella arbeten, delar med oss av tips och verktyg. Del 2 handlar om Motioner. 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-06-24

  Julia Kankkonen, generalsekreterare berättar att förbundet rekryterat en projektledare som ska arbeta med projektet dövas kulturarv, SDR:s kongress och 100-årsjubileum.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -