Förbundsstyrelsens blogg

Jag vill rikta ett stort tack till Dig!

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg


Julen är tacksamhetens tid, så därför vill jag i denna ledarspalt uttrycka min djupa tacksamhet till Er. Jag vill säga tack till just Dig. För jag är övertygad om att Du är en självklar bärare av en värdefull kunskap, att du har spridit din värdefulla kunskap om svenskt teckenspråk, om dövas situation, om dövrörelsen eller om utvecklingen och förbättringen av densamma. Jag är övertygad om att du någon gång på något sätt bidragit med din hjälp. Antingen genom att informera i både stora och små sammanhang, eller genom att bara samtala med någon. På dessa sätt har Du alltså bidragit med att vår värdefulla kunskap sprids vidare. Så, Tack till just Dig!

Med referens till det berömda uttrycket ”skicka vidare” vill jag mena att allt vi gör skapar ringar på vattnet. All den information Du sprider omvandlas hos andra människor till en otroligt värdefull kunskap som inte går att fås på ett bättre sätt. Så, Tack för att Du inte räds att stå upp för den gedigna erfarenhet och den enorma kompetens Du besitter. För att Du, precis som många andra, för vidare den kvalitet som kommer av den kunskap som bara ni besitter. En kunskap som grundar sig i era erfarenheter och er kompetens. Den kunskapen ska förvaltas med vördnad och kommer i sin tur spridas vidare till andra på samma sätt.

Det kan ibland kännas som att vi bara kämpar i motvind, men vi ska sträcka på oss genom att fortsätta vara stolta bärare av denna värdefulla kunskap och inte glömma det faktum att allt vi gör skapar ringar på vattnet. Vår dövvärld är rik och består av många individer med olika bakgrunder, vilket gör Din kunskap extra unik. Vi sprider kunskap när vi påpekar för en läkare att det inte heter dövstum. Liksom vi sprider kunskap när vi beställer tolk, när vi deltar på ett möte där majoriteten är hörande, när vi kräver vår rätt till hjälpmedel, när vi mailar önskemål om teckenspråkig hemtjänst till en kommunal tjänsteman, när vi skickar in en video på svenskt teckenspråk till myndigheter, när vi berättar vad vårt arbete som tolkar går ut på eller när vi berättar att våra föräldrar är döva och att vårt modersmål därför är svenskt teckenspråk. Ni ser, jag kan fortsätta länge till.

Julen är även önskans tider. Vi vet idag att vår kunskap värderas lågt, att det inte sätts högt värde på kvaliteten som kommer av att vi är naturliga bärare av denna typ av kunskap, kompetens och erfarenhet. Min vision är därför att vi en dag på något sätt kan certifiera denna kunskap. Ett sådant certifikat skulle indikera att den kunskap vi sprider är kvalitetssäkrad, att den som vill ta del av vår kunskap ska förstå att den är en värdefull tillgång som är mycket svår att få tag på någon annanstans. Certifikatet skulle bli ett slags bevis på att Du, jag och flera människor runt oss är bärare av värdefulla erfarenheter och kompetenser – ett erkännande som vi inom dövsamhället länge saknat. Vi kan då med större stolthet sprida kunskapen till andra. På så sätt ökar vår delaktighet och vår gemensamma identitet blir stärkt.

Avslutningsvis vill jag också tacka Dig för att Du är med oss i fortsättningen under 2019. Och sist, men inte minst önskar jag Dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 51764

Dövvärlden är stor och rik

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg


Det finns en återkommande fras som jag ofta sett förekomma bland döva, hörselskadade och hörande, nämligen ”dövvärlden är liten”. Flera gånger har jag funderat på den frasen, dess innebörd och vilka associationer, också negativa, som kan skapas. Liten värld förknippas ofta med närhet, trygghet och att alla känner alla men en liten värld kan också uppfattas som svag, begränsad och sluten. Men jag kan inte hålla med om att dövvärlden är liten, för jag tycker att det är helt tvärtom. Jag minns när jag var 13 år gammal och jag betraktade mig själv som gravt hörselskadad. På den tiden när jag umgicks med andra hörselskadade var det få av oss som kunde och använde teckenspråk medan andra talade svenska. Jag växlade då mellan teckenspråk och talad svenska beroende på vem jag pratade med.

10 år senare, när jag var kring 23 år gammal, var situationen helt annan och omvänt. Många hörselskadade kunde och använde teckenspråk, vilket jag tyckte var väldigt roligt. Jag minns särskilt ett tillfälle när jag gjorde en tabbe. Vid ett samtal med en ung kille frågade jag hur mycket han hörde och fick, förutom en förunderlig blick, motfrågan varför jag undrade. Han resonerade att hans hörselgrad inte var intressant och att alla barn och ungdomars rätt till teckenspråk samt den frihet som teckenspråk innebar för honom och andra hörselskadade var långt mycket viktigare. Teckenspråk var den bästa huvudvärkstabletten, sa han och syftade på den huvudvärk som många hörselskadade upplever efter ansträngning, för att lyssna och avläsa. Jag bad förstås skamset om ursäkt och höll med honom till fullo. Därefter blev det för mig betydelselöst att fråga hur andra hörde, utan jag började istället fråga vilket språk folk föredrog – teckenspråk eller talat språk.

Jag blev döv som 27-åring och fick hög tinnitus. När mina hörapparater inte längre var till användning, valde jag att genomgå en CI-operation. Efter operationen rannsakade jag mig själv och hade många funderingar kring min identitet. Jag hörde så klart bättre med CI, än med mina hörapparater tidigare, och min tinnitus lindrades men jag kände mig mer döv än någonsin. Teckenspråket gav och ger mig fortfarande en tillhörighet i en otroligt fin gemenskap och en känsla av att vara hemma. Tillbaka till frasen ”dövvärlden är liten” och varför jag motsätter mig det uttrycket. Genom mina upplevelser och erfarenheter är dövvärlden stor, rik och fylld av många kloka människor med olika personligheter. Det bästa av allt är att teckenspråket gav mig frihet, valmöjligheter och delaktighet på mina – och våra - villkor. På så sätt blev min värld också större och rikare – allt är tack vare dövvärlden. Slutligen vill jag även tacka mina föräldrar för att de valde att ge mig både teckenspråk och svenska tidigt. Deras kloka val möjliggjorde min resa till den stora och rika dövvärlden.

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 61463

Du är viktig för vår gemensamma kamp

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Du, ja just du, är viktig! Du kan vara medlem, sitta i någon av våra föreningars eller förbundets styrelse. Kanske är du en av våra allierade eller du är en av många som är intresserad av dövrörelsens arbete. Att ensam på egen hand kämpa är oerhört tungt men om vi alla, var och en och just du, går ihop och enar oss i vår gemensamma kamp blir det lättare. Därför är du viktig. Vad kan vi göra och åstadkomma tillsammans? Vi kan flytta fram gränserna och uppnå skillnad. Vilka gränser ska vi flytta och inom vilka områden? SDR:s kongress i juni har beslutat om en ny förbundsstyrelse och behandlat motioner som styr vilka frågor som ska prioriteras. Besluten om motionerna vävs in i vårt gemensamma handlingsprogram, som kommer att forma SDR:s arbete framöver. Men förbundet gör inte arbetet själva utan även föreningar på lokal och regional nivå behövs. Andra aktörer behövs också i arbetet. Vi tillsammans kan förflytta gränserna framåt.

Vad ska vi jobba för och med? Det är inte OK att teckenspråkets status försämras och att teckenspråk inte är självklart i olika situationer. Det ska vara självklart att satsa på och använda teckenspråk. Idag sker det allt för ofta att rätten till teckenspråk prioriteras lägre och att vi hänvisas till att ekonomiska förutsättningar måste finnas. Teckenspråk är en grundläggande rättighet. Det är inte OK att vi idag tvingas leva med ett förkastligt tolksystem, där vi utsätts för diskriminering och vår delaktighet inom arbetsmarknad, fritid och sjukvård begränsas. Vi kan inte acceptera regeringens fortsatta förhalning om tolktjänsten som medför att många döva och hörselskadade utsätts för diskriminering i sin vardag. Det kan vi omöjligen acceptera. Det finns lagstiftning men räcker det? Tyvärr är det många gånger inte tillräckligt och vi måste nu eliminera all diskriminering som sker. Det är inte OK att många döva inte får jobb eller inte kommer in på önskade utbildningar, eftersom det inte finns tolk.

Hur gör vi då? Vi alla viktiga individer ska enas och hjälpa varandra. Tillsammans ska vi motverka diskriminering och värna om teckenspråkets status. Genom att anmäla, påpeka, säga ifrån, synliggöra och protestera mot diskrimineringen. Vi ska hjälpa varandra att tala om för omvärlden hur vi vill att samhället ska vara och fungera. Det finns mycket forskning och faktaunderlag som kan gynna våra frågor om vi alla delar med oss, använder och sprider dem. På så sätt kan samhället få kunskap och ökad förståelse för vår situation.

Den nya förbundsstyrelsen har ett arbete under kongressperioden framför sig och det här var mina tankar om hur det arbetet och vår gemensamma kamp kan formas och genomföras. Men glöm inte – DU är viktig!

Hoppas vi två får tillfälle att träffas framöver, kanske under Dövas Dag eller när jag kommer och besöker föreningar landet runt.

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 42850