Jag vill rikta ett stort tack till Dig!

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg
  • Teckenstorlek: Larger Smaller
  • Träffar: 52474
  • Skriv ut


Julen är tacksamhetens tid, så därför vill jag i denna ledarspalt uttrycka min djupa tacksamhet till Er. Jag vill säga tack till just Dig. För jag är övertygad om att Du är en självklar bärare av en värdefull kunskap, att du har spridit din värdefulla kunskap om svenskt teckenspråk, om dövas situation, om dövrörelsen eller om utvecklingen och förbättringen av densamma. Jag är övertygad om att du någon gång på något sätt bidragit med din hjälp. Antingen genom att informera i både stora och små sammanhang, eller genom att bara samtala med någon. På dessa sätt har Du alltså bidragit med att vår värdefulla kunskap sprids vidare. Så, Tack till just Dig!

Med referens till det berömda uttrycket ”skicka vidare” vill jag mena att allt vi gör skapar ringar på vattnet. All den information Du sprider omvandlas hos andra människor till en otroligt värdefull kunskap som inte går att fås på ett bättre sätt. Så, Tack för att Du inte räds att stå upp för den gedigna erfarenhet och den enorma kompetens Du besitter. För att Du, precis som många andra, för vidare den kvalitet som kommer av den kunskap som bara ni besitter. En kunskap som grundar sig i era erfarenheter och er kompetens. Den kunskapen ska förvaltas med vördnad och kommer i sin tur spridas vidare till andra på samma sätt.

Det kan ibland kännas som att vi bara kämpar i motvind, men vi ska sträcka på oss genom att fortsätta vara stolta bärare av denna värdefulla kunskap och inte glömma det faktum att allt vi gör skapar ringar på vattnet. Vår dövvärld är rik och består av många individer med olika bakgrunder, vilket gör Din kunskap extra unik. Vi sprider kunskap när vi påpekar för en läkare att det inte heter dövstum. Liksom vi sprider kunskap när vi beställer tolk, när vi deltar på ett möte där majoriteten är hörande, när vi kräver vår rätt till hjälpmedel, när vi mailar önskemål om teckenspråkig hemtjänst till en kommunal tjänsteman, när vi skickar in en video på svenskt teckenspråk till myndigheter, när vi berättar vad vårt arbete som tolkar går ut på eller när vi berättar att våra föräldrar är döva och att vårt modersmål därför är svenskt teckenspråk. Ni ser, jag kan fortsätta länge till.

Julen är även önskans tider. Vi vet idag att vår kunskap värderas lågt, att det inte sätts högt värde på kvaliteten som kommer av att vi är naturliga bärare av denna typ av kunskap, kompetens och erfarenhet. Min vision är därför att vi en dag på något sätt kan certifiera denna kunskap. Ett sådant certifikat skulle indikera att den kunskap vi sprider är kvalitetssäkrad, att den som vill ta del av vår kunskap ska förstå att den är en värdefull tillgång som är mycket svår att få tag på någon annanstans. Certifikatet skulle bli ett slags bevis på att Du, jag och flera människor runt oss är bärare av värdefulla erfarenheter och kompetenser – ett erkännande som vi inom dövsamhället länge saknat. Vi kan då med större stolthet sprida kunskapen till andra. På så sätt ökar vår delaktighet och vår gemensamma identitet blir stärkt.

Avslutningsvis vill jag också tacka Dig för att Du är med oss i fortsättningen under 2019. Och sist, men inte minst önskar jag Dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Last modified den
Trackback URL för detta blogginlägg