Mer text och teckenspråk i tv

SVT och UR ska texta och teckenspråkstolka ännu mer år 2014-2019. Dessutom ska de göra fler program på teckenspråk under den perioden. SVT vill dock att de tolkade programmen ska visas i Play och inte i marknätet. De krav som ställs på TV-bolagen är att marknätet är det som gäller.

SDR gläds åt det, men vad som är mindre bra är att de regionala nyheterna fortfarande inte ska textas eller tolkas. SDR tycker vidare att det är synd att regeringen anser att SVT och UR ska ha ett större ansvar än SR när det gäller tillgängliggörande av utbudet för personer med funktionsnedsättning.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2013-12-19
Uppdaterad: 2017-04-21