Diplom

Personen som skall få diplomet måste vara medlem i SDR.

* Personen ska ha varit medlem i samma dövförening i minst 40 år. Därefter kan man få diplom vart tionde år upp till 70 år (50, 60, 70 år). Sedan vart femte år (75, 80, 85 år o.s.v.).

* Personen måste ha varit ordinarie styrelseledamot i dövföreningen (kan vara i flera) i sammanlagt minst 25 år. Dessa år behöver inte vara i följd.

Personer som gjort värdefulla insatser för att utveckla dövföreningens verksamhet kan också få diplomet.

Begäran om diplom måste vara inne hos SDR i Stockholm minst en månad före det ska delas ut.

Dövföreningen ska skriva namn, antal år som personen har varit medlem och motivering om varför hon/han ska få diplomet. Sedan skickar SDR diplomet till dövföreningen som delar ut den. Diplomet kan delas ut under t.ex. årsmöte, jubileum, samkväm. Dövföreningen har ansvar för uppgift om antal år personen varit medlem i dövföreningen.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-07-21
Uppdaterad: 2020-03-04