Beslut om statsbidrag till tolkutbildningar på folkhögskola


Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH, informerade den 20 januari om vilka folkhögskolor som fått statsbidrag för att driva utbildningar för teckenspråkstolkar och dövblindtolkar. De folkhögskolor som fått statsbidrag är Fellingsbro folkhögskola, Södertörns folkhögskola och Västanviks folkhögskola för totalt 75 platser. Södertörn fick dessutom statsbidrag för att driva utbildning för skrivtolkar, 15 platser.

I sin information angav MYH att ”Samhällets framtida behov av tolkar för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet bedöms minska” och ”En neddragning av antalet utbildningar och platser har genomförts för att anpassa dessa till behoven. Detta innebär även att antalet anordnare minskar jämfört med idag, från sju till tre.”

MYH:s bedömning grundas på de resultat som Statskontoret redovisade efter sin utredning 2015. I ett gemensamt remissvar kritiserade då SDR tillsammans med andra intresseorganisationer Statskontorets slutsats om att tolkbehovet kommer att minskas. Skrivelsen skickades även till dåvarande gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Vi ansåg att Statskontorets rapportering av statistik och resultat från enkätundersökning bland arbetsgivare blev missvisande. Organisationerna såg också flera brister i Statskontorets analys av målgruppen för tolktjänsten vilket också påverkade den lägesbild och prognos som gavs i rapporten.

SDR kommer att följa upp och bevaka frågan om tolkutbildningen framöver, och däribland konsekvenserna av att utbildningarna kommer att finnas i mellersta Sverige och inte är geografisk spridda.

Strömbäcks folkhögskola i samarbete med Västanviks folkhögskola och Mo Gård Folkhögskola i Göteborg har ansökt om statsbidrag från MYH att starta ”Utbildning för döva tolkar och översättare”. Detta som ett steg i SDR:s projekt och vårt arbete för att permanenta utbildningen för döva. Men nu har alltså MYH beslutat om avslag till medel för utbildning för döva tolkar och översättare. Deras motivering var att de har prioriterat teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen för hörande och därmed inte har medel att finansiera vår utbildning. Men vi arbetar nu vidare med att söka andra vägar till finansieringsmöjligheter och andra utbildningsformer. Vi återkommer när vi har mer information.

Vid frågor, kontakta generalsekreterare Hanna Sejlitz på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om du har frågor om vårt projekt ”Utbildning för döva tolkar och översättare” kan du kontakta projektledare Maya Rohdell på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller projektledarassistent Åsa Henningsson på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tidigare:
» Satsningen ”Rättvis tolktjänst” avslutad
» Folkhögskolornas tolkutbildning ska ses över
Vår syn på det framtida behovet av teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkar

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2017-01-24
Uppdaterad: 2017-03-22