Internationella dövveckan


WDF:s kampanjmaterial har blivit översatt till både svenskt teckenspråk (ovan) och text (pdf-fil nedan).

Den 18-24 september är det Internationella Dövveckan. Temat är ”Full inclusion with sign language!” – på svenska “Full inkludering med teckenspråk!”.

Veckan är i nära anslutning till den 3:e internationella konferensen som World Federation of the Deaf, WFD håller i och anser att full social inkludering av döva människor är möjlig när teckenspråk värdesätts och får bred användning i samhället.

Internationella Dövveckan 2017 betonar teckenspråkets betydelse. Om teckenspråk inte erkänns, underlättas och främjas kan de rättigheter som beskrivs i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och den nyligen antagna Agenda 2030 och dess mål för hållbar utveckling inte helt uppnås.

Internationella Dövveckan

Vid spridning genom sociala medier – använd följande hashtags:
#FullInclusionWithSignLanguage!
#InternationalWeekoftheDeaf2017
#IWD2017

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2017-09-18
Uppdaterad: 2017-09-26