Projekt för döva utesluter dövkompetens


I juni beviljades Hushållningssällskapet Väst projektmedel för projektet ”Kokbok på teckenspråk” från Arvsfonden. Projektet syftar till att skapa en kokbok på teckenspråk i form av en app för smartphones och läsplattor, men även för webben. SDR tackade ja till att vara samarbetspart i projektet och när Arvsfonden gav beskedet att projektet beviljats medel såg vi fram emot ett givande samarbete. Framför allt att kunna dela med oss av vår kompetens om döva och teckenspråk, till gagn för projektets arbete och resultat.

Projektets intentioner om att språk är en grundläggande mänsklig rättighet och att döva har rätt till teckenspråk är bra. Vårt förbund anser och jobbar för att olika erfarenheter, värderingar och perspektiv är en resurs som ska erkännas och bemötas. Livserfarenheter som vi döva fått genom att leva i den teckenspråkiga gemenskapen ger oss en unik kompetens om teckenspråk, språkkänsla, kultur, visuellt levnadssätt och förståelse om dövas sätt att leva. Förbundet har, under en tid, sökt dialog med projektet kring saker som behövde ses över, till exempel uttryck i medier om projektets målgrupp och upplägget för videoproduktionen. Men istället för att tillvara ta vår dövkompetens har vi fått besked från Hushållningssällskapet som driver projektet att SDR uteslutits från projektsamarbetet. Förbundet, som representerar Sveriges döva kastas alltså ut från ett projekt som trots allt vänder sig till målgruppen döva och teckenspråkiga.

- Förbundet stängs ut från projektet trots att vi försökt ha en konstruktiv dialog och bidra med dövkompetens. Det känns förstås tråkigt och vi kan omöjligen acceptera att andra tar sig rätten att ha tolkningsföreträde i frågor som gäller oss döva, säger Åsa Henningsson, SDR:s förbundsordförande.

Kontakt
Hanna Sejlitz, generalsekreterare
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SMS: 072-321 11 32

Åsa Henningsson, förbundsordförande
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SMS: 073-508 69 30

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2017-09-29
Uppdaterad: 2017-11-02