Rör inte dövas rätt till en schablonersättning!


SDR med medlemmar protesterar kraftigt mot regeringens förslag om att slopa handikappersättningen och istället införa en merkostnadsersättning. Förslaget i promemorian ”Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning” (Ds 2015:58) innebär att döva, istället för dagens handikappersättning som är en schablon, ska ansöka om ersättning för merkostnader som uppstår på grund av sin funktionsvariation. Regeringen fattar inom kort beslut om den generella bestämmelsen om en ”garanterad” ersättning till döva och hörselskadade ska tas bort. Istället föreslås en individuell bedömning av den enskilde personens merkostnader och hjälpbehov. Vi invänder också mot att informationen om berednings- och beslutsprocessen kring detta förslag, som kraftigt påverkar många dövas ekonomi, överhuvudtaget inte har gjorts tillgängligt på teckenspråk. SDR har vid flera tillfällen ställt frågor utifrån dövas perspektiv men inte fått något gensvar. Vi har inte blivit lyssnade på. Vi är inte överens.

- Nu rinner bägaren över, säger Åsa Henningsson, förbundsordförande i SDR. Igen och åter igen hamnar det på oss döva att visa hur samhället förtrycker oss istället för att samhället ska bevisa och försäkra oss döva en full delaktighet i samhället, på alla nivåer och inom alla områden.

SDR anser att om regeringens beslut går igenom bäddar det för en ytterligare strukturell diskriminering av döva. Nu ska döva tvingas argumentera och tala för sin rätt och sak i det svenska välfärdssamhället genom att påtala vilka merkostnader man har. Ett argument som utredningen bakom förslaget hänvisar till är att dagens samhällsstöd är mer omfattande nu än då när reglerna för handikappersättningen infördes. Så ser inte vår verklighet ut! Vissa samhällsförändringar har betytt förbättringar för dövas dagliga liv men i allt för många områden finns det fortfarande allvarliga brister eller så har det blivit ännu sämre. Döva i Sverige lever med en ökad risk för psykisk ohälsa och fattigdom, som en konsekvens av oacceptabla beslut, inskränkningar och systemfel i samhället. Dagligen upplever döva strukturellt utanförskap, okunskap, isolering, brister på möjligheten att använda teckenspråk och ett otillgängligt samhälle. Döva får idag inte jämlik samhällsservice som till övriga samhällsmedborgare trots att vi även är skattebetalare. Ofta handlar det inte bara om merkostnader utan också mertid. Vi lägger ner mycket mer tid för att bemöta otillgänglighet, okunskap och förlegade attityder. Det tar på våra krafter, nöter hål på vår livskvalitet och vi möter dagligen situationer där samhällets förtryck slängs i ansiktet på oss.

Merkostnadsersättningen riskerar också att bli något som gynnar en begränsad grupp – nämligen de döva som kan och orkar ta striden samt kan argumentera för sin sak. Regeringens förslag kan komma att splittra dövgruppen och innebär en fallucka utan skyddsnät för de döva som behöver ersättningen mest men inte kan hävda sin rätt till den.

Det är samhället och politikerna som ska bevisa att vi döva erhåller samma rätt och likvärdig samhällsservice som övriga medborgare. Först när regeringen och döva själva har samma verklighetsbild om att döva är fullt jämlika med övriga samhällsmedborgare kan det bli aktuellt att slopa en schablonmässig ersättning till döva - men absolut inte innan dess! Schablonsumman är som ett litet, men viktigt, plåster på dövas sår för att samhället brustit och fortfarande brister i sitt åtagande och stöd till döva medborgare. Flera ogenomtänkta regelverk har skapat hinder istället för möjligheter för döva personer och regeringens förslag nu är inget annat än ett fortsatt förtryck.

Rör inte dövas rätt till en schablonersättning!

Kontaktpersoner
Åsa Henningsson, förbundsordförande
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SMS: 073-508 69 30

Tobias Palmkvist, intressepolitisk strateg
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SMS: 070-717 70 87

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2017-11-20
Uppdaterad: 2018-03-01