Sahlins fall till FN-kommitté för mänskliga rättigheter


Pressmeddelande från SDR 2018-02-08 

Richard Sahlin sökte tjänsten som lektor hos Södertörns högskola och trots att han ansågs vara den mest kvalificerade fick han inte jobbet. Södertörns högskola valde att avbryta rekryteringsprocessen på grund av tolkkostnaderna som anställningen skulle kräva. Fallet gick hela vägen upp till Arbetsdomstolen som beslutade att anpassningarna inte ansågs vara skäliga och därmed ansågs inte högskolan ha diskriminerat Sahlin. Detta grundar sig på ett allvarligt och strukturellt systemfel som drabbar döva på arbetsmarknaden, vilket SDR sedan länge påtalat för den svenska regeringen. Nu går SDR, med stöd av Sveriges Dövas Ungdomsförbund och föreningen Lagen som verktyg tillsammans med Richard Sahlin vidare med ett klagomål till FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

- Det är den svenska regeringen som ska ställas till svars för det systemfel som direkt missgynnar döva, både vid rekryteringsprocesser och under anställningstiden, säger Åsa Henningsson, förbundsordförande på SDR. Nu får FN säga sitt om den absurda situationen som uppstått när tolkanvändarnas rättigheter och tillgång till arbetslivet ignorerats allt för länge.

I klagomålet, som utformats i samarbete med föreningen Lagen som verktyg, framgår det att den svenska staten bryter mot den ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Eftersom Sverige även har ratificerat tilläggsprotokollet till den nämnda konventionen har enskilda rätt att lämna in klagomål om de anser att rättigheter har kränkts, såvida att alla inhemska rättsmedel har uttömts. När Arbetsdomstolen avkunnade sin dom den 11 oktober bekräftades den problematik som SDR och SDUF påpekat länge. För Richard Sahlin innebar domen att nästa möjliga instans är FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

- Jag hoppas att FN-kommittén hörsammar klagomålet och att vi får en utgång i vår riktning, säger Richard Sahlin. Det är en otrolig viktig principfråga – inte bara för mig utan för alla tolkanvändare i det svenska arbetslivet.

I klagomålet framförs bland annat brister i svenskt regelverk och därigenom att Arbetsdomstolens dom strider mot artiklarna 5 och 27 i konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionedsättning. I klagomålet påpekas att en strukturell diskriminering lett till denna dom. Regeringen har länge varit medvetna om problematiken kring tolktjänst i arbetslivet men inte vidtagit åtgärder. Istället har ansvaret lyfts över på enskilda arbetsgivare. Domen visade att större myndigheter lagligen kan diskriminera tolkanvändare. Tolkanvändarnas rätt till att delta i arbetsmarknaden på lika villkor som andra är eftersatt jämfört med människor som har andra normbrytande funktionsvariationer. Med tolkanvändare avses döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

SDR och SDUF hoppas att klagomålet leder till att den svenska staten inser brister i förverkligandet av konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och att tolkanvändare slutligen får samma möjlighet som andra medborgare till arbete och försörjning.

Kontaktpersoner (SDR)
Åsa Henningsson, förbundsordförande
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SMS: 073-508 69 30

Isabella Hagnell, vikererande generalsekreterare
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SMS: 073-504 39 33

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-02-08
Uppdaterad: 2018-03-01