Manifestationen & Namninsamling - Säkra handikappersättningen


Synskadades Riksförbund har bjudit in oss till deras manifestation den 27 februari kl 10-12 på Mynttorget i Stockholm, som en protest mot regeringens förslag att ändra handikappersättningen. Vi på SDR har, precis som SRF, reagerat kraftigt på att regeringen vill ta bort schablonersättningen. Vi befarar försämringar och svårigheter för våra medlemmar. Med förslagen läggs allt ansvar på oss döva för att bevisa och förklara på vilka sätt vi blir förtryckta av samhället, istället för att samhället ska ta det ansvaret att tillgodose oss full delaktighet. Förslaget kommer också splittra döva som grupp och enbart gagna dem som kan och orkar ta striden och argumentera för sin rätt till merkostnader mot Försäkringskassan. Dem som behöver det mest, kommer ha svårast att kunna hävda sin rätt till det.

Vi har deltagit på samrådsmöten och skickat flera frågor till Socialdepartementet för att få klarhet i hur detta kommer påverka många av våra medlemmar. Vi är inte nöjda med de svar vi har fått. De förstår inte våra farhågor.

Därför kommer jag, Åsa Henningsson, att delta på manifestationen och jag vill att ni som har möjlighet gör mig sällskap. Teckenspråkstolkar kommer finnas på plats. Om du inte kan komma, kan du ändå göra en insats för vår rätt till handikappersättning. Skriv på namninsamlingen för vår rätt till handikappersättningen, senast 26 februari kl. 17. Jag kommer lämna över namnen tillsammans med SRF till socialförsäkringsutskottets ordförande Fredrik Lundh Sammeli.

Sprid och dela!

» Skriv på namninsamlingen - "Rör inte dövas rätt till en schablonersättning!"


Omslagsbilden till filmen är hämtad från SRF:s webbplats.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-02-13
Uppdaterad: 2018-03-01