Remissvar på "Reviderad läroplan för förskolan"


Yttrande över förslaget "Reviderad läroplan för förskolan".

SDR och Sveriges Dövas Ungdomsförbund lämnar synpunkter i ett gemensamt remissvar. SDR arbetar för dövas och teckenspråkigas mänskliga och demokratiska rättigheter, samt driver på utvecklingen mot ett samhälle där teckenspråk har en självklar plats. SDUF är ett ungdomsförbund som strävar efter att döva och hörselskadade barn och ungdomar får samma möjligheter som alla andra ute i samhället.

Sammanfattning 
SDR och SDUF ställer sig i helhet bakom förslaget till den reviderade läroplanen för förskolan. Vi anser att Skolverket har lyckats med uppdraget att revidera läroplanen med bättre disposition, enklare språk och få den mer kompatibel med följande läroplaner för kommande skolformer. Vi är mycket positiva till att svenskt teckenspråk uppmärksammas och betonas för döva, barn med hörselnedsättning samt andra som har behov av det. Med följd av detta, anser vi också att några tillägg behöver göras i del 1, bland annat i Förståelse och medmänsklighet, Kommunikation och skapande och Hälsa, välbefinnande samt hållbar utveckling, för att fullt ut stötta döva barns rätt till svenskt teckenspråk, men även också deras rätt till bland annat kulturell identitet. Förskolan bör också i sitt uppdrag inkludera kännedom och förståelse om just döva och teckenspråk.

Läs hela remissvaret
Yttrande över förslaget till reviderad läroplan för förskolan

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-02-21
Uppdaterad: 2018-04-09