Protest mot regeringens plan för handikappersättning


Den 27 februari anordnades en manifestation i Stockholm, en protest mot regeringens planer att ersätta handikappersättningen med merkostnadsersättningen. Manifestationen var ett samarbete mellan SDR, Synskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Riksförbund, Förbundet Sveriges Dövblinda och Riksorganisationen Unga med Synnedsättning.

Debattartikel på svd.se - 26 februari
» Reformförslag slår hårt mot synskadade och döva

Artikel på dovastidning.se - 27 februari
» Iskall protest mot slopad handikappersättning

 

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-03-01
Uppdaterad: 2018-04-09