Information om handikappersättningen


Sedan regeringen lagt propositionen om att reformera handikappersättningen till merkostnadsersättning har vi på SDR bedrivit ett intensivt påverkansarbete för att stoppa förslaget eftersom det nya förslaget innebär försämringar för döva i Sverige.

Vi har mejlat, haft bildtelefonmöte och träffat riksdagsledamöter som ansvarar för den här frågan och förklarat vår syn och argumenterat varför förslaget behöver stoppas.

Nu har alla riksdagspartier förutom regeringspartierna lämnat in motioner mot propositionen. Gemensamt i motionerna är att schablonersättningen för döva ska vara kvar. För närvarande har vi majoritet i riksdagen som är emot propositionens förslag att ändra handikappersättningen.

Glädjande nyheter för oss, men det är inte klart. Nu ska propositionen och motionerna diskuteras och beredas inom socialförsäkringsutskottet. Beslut tas i slutet av april och det officiella beslutet i riksdagen tas i slutet av maj.

Vi återkommer när vi får veta mer.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-04-12
Uppdaterad: 2018-05-08