Information om handikappersättningen


Efter regeringens proposition om att ändra handikappersättningen till merkostnadsersättning har SDR genomfört en intensiv påverkanskampanj för att stoppa förslaget om att ta bort schablonersättningen till döva.

Alla riksdagspartier har lämnat in motförslag till propositionen och socialförsäkringsutskottet har bestämt att gå vidare med alliansens motförslag som stöder regeringens proposition med tillägget att blinda och gravt hörselskadade ska ha rätt till merkostnadsersättning.

Motförslaget är just nu på remiss och SDR ska svara på den remissen som går ut den 23 maj. 30 maj ska beslut tas i riksdagen. Vi återkommer med mer information då.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-05-08
Uppdaterad: 2018-05-31