Remisspromemoria om behörighet att undervisa i specialskola


Idag meddelar vi goda nyheter!

SDR har under många år varit kritiska mot speciallärarbehörighetskravet. För att undervisa på de regionala specialskolorna måste du ha speciallärarexamen. Det innebär att efter avslutad lärarutbildning, måste du arbeta inom skolverksamheten minst tre år och sen studera speciallärarutbildning på halvtid i ytterligare tre år.

Det betyder att det tar väsentligt många år innan du kan få en fast anställning på en regional specialskola vilket försvårat för döva att bli lärare för döva barn. Många obehöriga anställs på vikarietjänster och det är en hög omsättning av personal. Detta drabbar de döva barn som inte får förutsättningar till en likvärdig utbildning.

Vi har vid otaliga tillfällen lyft det här problemet, lobbat och gjort påtryckningar till Utbildningsdepartementet för att ta bort det här speciallärarbehörighetskravet. » Bland annat med remissvaret från hösten 2017

Nu har de äntligen tagit till sig vår kritik och lagt fram ett förslag att ta bort speciallärarbehörighetskravet för undervisning i de regionala specialskolorna.

Förslaget är just nu på remiss och väntas träda i kraft efter sommaren 2018.

Remisspromemoria om behörighet att undervisa i specialskolan

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-05-30
Uppdaterad: 2018-06-13