SDR yttrar om mottagande av grundsärskola och gymnasiesärskola


SDR har lämnat ett yttrande om Skolverkets förslag på revideringar av de allmänna råden till mottagande av grundsärskola och gymnasiesärskola. I helhet är förslagen bra, men vi vill lyfta några saker som berör döva och teckenspråk.

Bland annat anser vi att det behövs tydligare vägledning för de regionala specialskolorna hur de ska hantera elevgruppen döva med utvecklingsstörning. Det är också viktigt att de ansvariga som ska göra utredningen på döva barn med har döv- och teckenspråkskompetens, så inte kognitiva och språkliga förmågor hos barnet förväxlas.

Skolverkets förslag

SDR:s yttrande

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-09-19
Uppdaterad: 2018-10-24