Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar


I remissvaret avser vi bemöta förslag som berör våra medlemmar. För det första vill SDR och Sveriges Dövas Ungdomsförbund understryka det anmärkningsvärda att SDR och SDUF inte är med bland remissinstanser, då frågan om språkuppdraget där utbud på svenskt teckenspråk ingår, behandlas i slutbetänkandet och som i högsta grad berör våra medlemmar.

Public serviceuppdraget är fråga om ett demokratiskt uppdrag och i uppdraget ingår och ska ingå att public service-bolagen når ut till fler och speglar fler.

Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-10-23
Uppdaterad: 2019-04-30