Likabehandlingsplan

En del tillägg och ändringar har gjorts efter teckenspråksöversättningen, så vi kommer att lägga ut en modifierad teckenspråksversion under hösten 2019. » Om du vill komma direkt till ett visst avsnitt i teckenspråksversionen - här visar vi tidkoderna.


Likabehandlingsplanen ska utgöra ett stöd för SDR och alla tillhörande regionala och lokala organisationer.

Målet med likabehandlingsarbetet är att alla människor ska känna sig trygga och välkomna i vår verksamhet. Arbetet tar sin utgångspunkt från faktorer som antiaudism, antirasism, HBTQ, genus, ålder samt funktionsvariationer.

Likabehandlingsplan
Kontaktuppgifter på sida 8 kommer att läggas in senare.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2019-06-04
Uppdaterad: 2019-06-04